Календарь бухгалтера 2019 год

]]>соната для подачи отчетности бесплатно]]>

30 августа заканчивается срок уплаты

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2019 року

 • Акцизний податок  за липень 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2019 року

 • Плата за землю за липень 2019 року

20 августа заканчивается срок подачи

ДФС:

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за липень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за липень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за липень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за липень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2019 року

20 августа заканчивается срок уплаты

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за серпень 2019 року
 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за липень 2019 року
   

19 августа заканчивается срок уплаты

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2019 року

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп за II квартал 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 року

 • Податок на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал 2019 року

 •  Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за II квартал 2019 року

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІI квартал 2019 року

 • Екологічний податок  за II квартал 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за II квартал 2019 року

15 августа заканчивается срок подачи

Статистика: 

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС:

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 липня 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за липень 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за липень 2019 року

12 августа заканчивается срок подачи

Статистика: 

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 

09 августа заканчивается срок подачи

ДФС: 

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за II квартал 2019 року

 • Розрахунок податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 •  Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця  за півріччя 2019 року (для платників єдиного податку третьої групи) 

 • Фінансова звітність платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

 •  Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за липень 2019 року

 •  Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування 

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за липень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи   за півріччя 2019 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за липень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за липень 2019 року

 • Звіт про суми податкових пільг  за II квартал 2019 року

 •  Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за липень2019 року

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за II квартал 2019 року

 •  Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація екологічного податку  за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація туристичного збору ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

05 августа заканчивается срок подачи

Статистика: 

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 1-тариф (труб) (квартальна, річна) Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

 • ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

30 июля заканчивается срок уплаты

 • Єдиний податок платниками 4 групи за II квартал 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2019 року

 • Плата за землю за червень 2019 року

 • Акцизний податок  за червень 2019 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за червень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за червень 2019 року

 

29 июля заканчивается срок уплаты

 

 • Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за II квартал 2019 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2019 року

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за IІ квартал 2019 року

25 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

 • 1-Б (піврічна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

 • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

 • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

 • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг

22 июля заканчивается срок подачи

Фонд соціального страхування

 • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІІ квартал 2019 року

Статистика

 • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку 

 • 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за червень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за червень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за червень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2019 рок

19 июля заканчивается срок подачи

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за II квартал 2019 року
 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за липень 2019 року

15 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 червня 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за червень 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за червень 2019 року

10 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

 • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

 • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства

 • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства

 • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства

 

9 июля заканчивается срок подачи

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за червень 2019 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за червень 2019 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за червень 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за червень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за червень 2019 року

Фонд соціального страхування

 • Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

8 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-держзамовлення (квартальна) Звіт про виконання державного замовлення

 • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

 • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

 • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон

 • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції

5 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 

 • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

4 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

 • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

2 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

 

28 июня заканчивается срок уплаты

Статистика

 • Плата за землю за травень 2019 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за травень 2019 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за травень 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за травень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за травень 2019 року

 • Акцизний податок  за травень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за травень 2019 року

   

 

20 июня заканчивается срок уплаты

Статистика

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за травень 2019 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за червень 2019 року

 

20 июня заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за травень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за травень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за травень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за травень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за травень 2019 року

 

18 июня заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

15 июня заканчивается срок подачи

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 травня 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за травень 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за травень 2019 року

10 июня заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 •  5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за травень 2019 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за травень 2019 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за травень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за травень 2019 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за травень 2019 року

4 июня заканчивается срок подачи

Статистика

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

3 июня заканчивается срок подачи

Статистика

 • 4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

 •  24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 

 

26 апреля заканчивается срок уплаты

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2019 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2019 року

 • Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за I квартал 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за березень 2019 року

 • Єдиний податок платниками 4 групи за I квартал 2019 року

 • Плата за землю за березень 2019 року

 • Акцизний податок  за березень 2019 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за березень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за березень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за березень 2019 року 

 

25 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика

 • № 51-вант (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі"

 • 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

 • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

 • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

 • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг

 • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

22 апреля заканчивается срок подачи

 Фонд соціального страхування 

 •  Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за І квартал 2019 року

Статистика    

 • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку 

ДФС    

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за березень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за березень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за березень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за березень 2019 року

Статистика    

 • 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції 

19 апреля заканчивается срок уплаты

 •  Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за I квартал 2019 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за квітень 2019 року

 

15 апреля заканчивается срок подачи

Статистика 

 •  5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​ 

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 березня 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за березень 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за березень 2019 року

 

10 апреля заканчивается срок подачи

Статистика 

 •  2К-П ІНВ (два рази на рік) Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) 

 •  1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення 

 • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

 • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання 

 • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

 • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства 

 • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства 

 • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства 

 

09 апреля заканчивается срок подачи

  Фонд соціального страхування

 • Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

ДФС 

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за березень 2019 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за березень 2019 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за березень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за березень 2019 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за березень 2019 року

 

08 апреля заканчивается срок подачи

Статистика 

 • 1-держзамовлення (квартальна) Звіт про виконання державного замовлення

 • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

 • Форма 1-РС (один раз на чотири роки). Звіт про витрати на утримання робочої сили

 • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

 • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон 

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт 

 • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції  

05 апреля заканчивается срок подачи

Статистика 

 • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 

04 апреля заканчивается срок подачи

Статистика 

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

29 марта заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за лютий 2019 року
 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за лютий 2019 року

 • Акцизний податок  за лютий 2019 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за лютий 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за лютий 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за лютий 2019 року

 

20 марта заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за лютий 2019 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за березень 2019 року

20 марта заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за лютий 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

 • Декларація акцизного податку за лютий 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати за лютий 2019 року

 

15 марта заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 28 лютого 2019 року

 • Заява про перехід на єдиний податок з ІІ кварталу 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за лютий 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2019 року

11 марта заканчивается срок уплаты

 • Податок на прибуток за 2018 рік

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

11 марта заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-громадська організація (річна) Звіт про діяльність громадської організації

 • ІНН (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності підприємства

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за лютий 2019 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за лютий 2019 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за лютий 2019 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за лютий 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за лютий 2019 року 

04 марта заканчивается срок подачи

Статистика

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 1-тариф (труб) (квартальна, річна) Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами

 

 

01 марта заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за січень 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за січень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за січень 2019 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за січень 2019 року

 • Акцизний податок  за січень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за січень 2019 року

01 марта заканчивается срок подачи

 Статистика

 • № 1-ціни (газ) (піврічна) "Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам"

 • № 1-ціни (електроенергія) (піврічна) "Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам"

ДФС

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за 2018 рік (для платників єдиного податку першої та другої груп)

 • Фінансова звітність

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

 • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за IV квартал 2018 року

28 февраля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ІКТ Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20 __ році

 • 2-Б (річна) Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

 • 85-к (річна) Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу

 • 2-інвестиції (річна) Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

 • 7-тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві

 • 1-житлофонд (річна) Житловий фонд станом на 1 січня 2019 року

 • 11-ОЗ (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

 • 2-ТП (мисливство) (річна) Ведення мисливського господарства

 • 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива

 • 2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства

 • 1-П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 

 • 1-туризм (річна) Звіт про туристичну діяльність

 • 3-лг (річна) Лісогосподарська діяльність

 • 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії

 • 1-КЗР (річна) Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

 • 11-зез (ВПІ) (річна) Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

 • 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту

 • Фінансова звітність 

 • 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

 • 3-наука (річна) Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

 • 1-відходи (річна) Утворення за поводження з відходами

 • 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства

 • 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

 • 1-ІКТ Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20 __ році

 • № 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування"

 • 2-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 лютого 2019 року

 Фонд соціального захисту інвалідів

 • 10-ПІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів 

20 февраля заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за січень 2019 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за лютий 2019 року


 

20 февраля заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) платниками, які обрали річний строк звітування, 
  на 2019 рік

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за січень 2019 року

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за січень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за січень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за січень 2019 року

19 февраля заканчивается срок уплаты

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2018 року

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп за IV квартал 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за IV квартал 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IV квартал 2018 року

 • Екологічний податок  за IV квартал 2018 року

 • Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за IV квартал 2018 року

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

 •  Податок на доходи за результатами подання фізичними особами — підприємцями Податкової декларації про майновий стан і доходи 
  за 2018 рік


 

19 февраля заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з транспортного податку на 2019 рік

 • Податкова декларація з єдиного податку та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва рік для набуття й підтвердження статусу платника податку 4-ї групи

 • Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
  на 2019 рік

15 февраля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 січня 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за січень 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за січень 2019 року


 

11 февраля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 • 1-Б (піврічна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

ДФС

 • Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок ​​​​​​​ за IV квартал 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за січень 2019 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за січень 2019 року

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за січень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) фізособами-підприємцями 
  за 2018 рік

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за січень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за січень 2019 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи  за 2018 рік

 • Податкова декларація екологічного податку  за IV квартал 2018 року

 • Податкова декларація туристичного збору ​​​​​​​ за IV квартал 2018 року

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу за IV квартал 2018 року

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за IV квартал 2018 року

 • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів ​​​​​​​ за IV квартал 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця  за 2018 рік (для платників єдиного податку третьої групи)

 • Звіт про суми податкових пільг за IV квартал 2018 року

 • Заява про вибір квартального періоду платниками ПДВ, які сплачують єдиний податок

 • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами,  станом на 1 січня 2019 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування

 • Податкова декларація з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IV квартал 2018 року 

05 февраля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

04 февраля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 

01 февраля заканчивается срок подачи

 Державна служба зайнятості

 • Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 
  за 2018 рік

30 января заканчивается срок уплаты

 • Єдиний податок платниками 4 групи за IV квартал 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за грудень 2018 року

 • Плата за землю за грудень 2018 року

 •  Акцизний податок  за грудень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за грудень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за грудень 2018 року

29 января заканчивается срок уплаты

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2019 року

 • Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за I квартал 2019 року

25 января заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 

 • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг

 •  31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

 • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

 • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

24 января заканчивается срок подачи

Фонд соціального страхування

 • Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

21 января заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за IV квартал 2018 року

21 января заканчивается срок подачи

Статистика

 • 24 (річна) Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

 • 1-НК (річна) Звіт про роботу аспірантури та докторантури 

 • 1-риба (річна) Звіт про добування водних біоресурсів 

 • 21-заг (річна)  Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

 • 2-ТП (повітря) (річна) Звіт про охорону атмосферного повітря

 • 6-сільрада (річна) Звіт про об’єкти погосподарського обліку

Фонд соціального страхування

 • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП)  за 2018 рік

 • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІV квартал 2018 року

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за грудень 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за грудень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за грудень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за грудень 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2018 року

 

 

15 января заканчивается срок подачи

ДФС

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 грудня 2018 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за грудень 2018 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за грудень 2018 року

Статистика

 •  14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

Держзанятость    

 • 1-ПА Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців 
   

10 января заканчивается срок подачи

Статистика

 •  2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства 

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання 

 • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства

 • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

 • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства

 • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

 • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

09 января заканчивается срок подачи

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за грудень 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за грудень 2018 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за грудень 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за грудень 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за грудень 2018 року

 

08 января заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці 

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт 

 •  10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції  

 •  1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

 • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон

 

04 января заканчивается срок подачи

Статистика

 • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 •  11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства 

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 •  1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 •  1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту 

 •  1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

 •  1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 •  1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження 

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

02 января заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла 

 • Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 

28 декабря заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за листопад 2018 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за листопад 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за листопад 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за листопад 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за листопад 2018 року

 • Акцизний податок  за листопад 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за листопад 2018 року

20 декабря заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за листопад 2018 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за грудень 2018 року

 

20 декабря заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за листопад 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за листопад 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за листопад 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за листопад 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад 2018 року

 

17 декабря заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за листопад 2018 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за листопад 2018 року

10 декабря заканчивается срок подачи

Статистика

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за листопад 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за листопад 2018 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за листопад 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за листопад 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за листопад 2018 року

05 декабря заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорт

04 декабря заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

30 ноября заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за жовтень 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за жовтень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за жовтень 2018 року

 • Акцизний податок  за жовтень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за жовтень 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за жовтень 2018 року

20 ноября заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за жовтень 2018 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за листопад 2018 року

20 ноября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за жовтень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за жовтень 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за жовтень 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за жовтень 2018 року

 

19 ноября заканчивается срок уплаты

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за IІІ квартал 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за IІІ квартал 2018 року

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп в IІІ кварталі 2018 року

 • Екологічний податок  за IІІ квартал 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІІ квартал 2018 року

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IІІ квартал 2018 року

 • Податок на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІІ квартал 2018 року

 • Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за IІІ квартал 2018 року

15 ноября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за жовтень 2018 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за жовтень 2018 року

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 жовтня 2018 року

12 ноября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості 

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

09 ноября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2018 року

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за ІІІ квартал 2018 року

 • Розрахунок податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2018 року

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2018 року 

 • Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок ​​​​​​​ у IIІ кварталі 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал 2018 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів ​​​​​​​ за ІІІ квартал 2018 року

 • Фінансова звітність платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2018 року

 • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами,  станом на 1 жовтня 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за жовтень 2018 року

 • Звіт про суми податкових пільг за ІІI квартал 2018 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за жовтень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця  за 9 місяців 2018 року (для платників єдиного податку третьої групи)

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за жовтень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи   за 9 місяців 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за жовтень 2018 року

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за ІІІ квартал 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за жовтень 2018 року

 • Податкова декларація екологічного податку  за ІІІ квартал 2018 року

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу за III квартал 2018 року

 • Податкова декларація туристичного збору ​​​​​​​ за ІІІ квартал 2018 року

05 ноября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

02 ноября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

30 октября заканчивается срок уплаты

 • Єдиний податок платниками 4 групи за IІI квартал 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за вересень 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за вересень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за вересень 2018 року

 • Плата за землю за вересень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за вересень 2018 року

 • Акцизний податок  за вересень 2018 року 

29 октября заканчивается срок уплаты

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за IІI квартал 2018 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2018 року

 • Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за IІI квартал 2018 року

   

25 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-опт (квартальна)  Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 

 • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

 • Фінансова звітність

 • 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг 

 • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

 • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

 • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

22 октября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за вересень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за вересень 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за вересень 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за вересень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за вересень 2018 року

Статистика

 • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

Фонд соціального страхування

 • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП)  за 9 місяців 2018 рік

 • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІІІ квартал 2018 року

 

16 октября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за вересень 2018 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за вересень 2018 року

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

 • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт 

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

 

10 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства 

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання 

 • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства 

 • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

 • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства 

 • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

 • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

 

 

09 октября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за вересень 2018 року

 •  Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за вересень 2018 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за вереснь 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за вересень 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за вересень 2018 року

08 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-держзамовлення (квартальна) Звіт про виконання державного замовлення

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

 • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

 • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції

 • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці

 • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон


 

05 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

04 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального

 • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження 
   

02 октября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

28 сентября заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за серпень 2018 року
 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за серпень 2018 року
 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за серпень 2018 року
 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за серпень 2018 року
 • Акцизний податок  за серпень 2018 року
 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за серпень 2018 року
 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за серпень 2018 року

 

 

 

20 сентября заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за серпень 2018 року
 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за вересень 2018 року

 

20 сентября заканчивается срок подачи

ДФС

 • Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування  з ІV кварталу 2018 року
 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за серпень 2018 року
 • Декларація акцизного податку  за серпень 2018 року
 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за серпень 2018 року
 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за серпень 2018 року
 • Податкова декларація з рентної плати  за серпень 2018 року
   

17 сентября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за серпень 2018 року
 • Довідка про використані розрахункові книжки  за серпень 2018 року

 

10 сентября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання
 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за серпень 2018 року
 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за серпень 2018 року
 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за серпень 2018 року
 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за серпень 2018 року
 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за серпень 2018 року

 

05 сентября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій
 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту
 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту​

04 сентября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

03 сентября заканчивается срок подачи

Статистика

 • 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур
 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 
   

30 августа заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за липень 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2018 року

 • Акцизний податок  за липень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2018 року

20 августа заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за липень 2018 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за серпень 2018 року

20 августа заканчивается срок подачи

Статистика

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за липень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за липень 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за липень 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за липень 2018 року

 

17 августа заканчивается срок уплаты

 

 • Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за ІI квартал 2018 року

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп в ІI кварталі 2018 року

 • Податок на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал 2018 року

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за IІ квартал 2018 року

 • Туристичний збор за ІІ квартал 2018 року

 • Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за IІ квартал 2018 року

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІI квартал 2018 року

 • Екологічний податок за ІІ квартал 2018 року

 

15 августа заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за липень 2018 року

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 липня 2018 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за липень 2018 року

10 августа заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

09 августа заканчивается срок подачи

ДФС

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за II квартал 2018 року 

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2018 року

 • Розрахунок податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2018 року

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2018 року

 • Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок ​​​​​​​ у II кварталі 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2018 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 •  Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів ​​​​​​​ за ІІ квартал 2018 року 

 • Фінансова звітність платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2018 року

 • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами,  станом на 1 липня 2018 року

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за липень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування 

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за липень 2018 року

 • Звіт про суми податкових пільг за ІI квартал 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за липень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця  за півріччя 2018 року (для платників єдиного податку третьої групи)

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи  за півріччя 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за липень 2018 року

 •  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за II квартал 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за липень 2018 року

 • Податкова декларація екологічного податку  за ІІ квартал 2018 року

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу за півріччя 2018 року

 • Податкова декларація туристичного збору ​​​​​​​ за ІІ квартал 2018 року

06 августа заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту 

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

31 июля заканчивается срок уплаты

 • Податкові зобов’язання, визначені в декларації про доходи, фізособами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність,
  за 2017 рік

 

30 июля заканчивается срок уплаты

 • Єдиний податок платниками 4 групи за II квартал 2018 року

 • Плата за землю за червень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за червень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за червень 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2018 року

 • Акцизний податок  за червень 2018

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2018 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2018 року

27 июля заканчивается срок уплаты

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за II квартал 2018 року

 • Авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами за ІІ квартал 2018 року

25 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-опт (квартальна)  Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 

 • Фінансова звітність 

 • 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг 

 • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

 • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції 

 • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом 

 • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 

20 июля заканчивается срок уплаты

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за червень 2018 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за липень 2018 року

20 июля заканчивается срок подачи

Фонд соціального страхування

 • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП)  за півріччя 2018 рік

 • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП)  за ІІ квартал 2018 року

 • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку 

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2018 року

 • Декларація акцизного податку  за червень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за червень 2018 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за червень 2018 року

16 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи

 • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт 

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

ДФС

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за червень 2018 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за червень 2018 року

10 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства 

 • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства 

 • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства 

 • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг 

 • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

 • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання 

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

09 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-держзамовлення (квартальна) Звіт про виконання державного замовлення

 • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці 

 • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції  

 • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон 

 • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт 

ДФС

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за червень 2018 року

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за червень 2018 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за червень 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за червень 2018 року

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за червень 2018 року

 

05 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту 

 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

04 июля заканчивается срок подачи

Статистика

 • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 

 • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства 

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі 

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження 

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

27 июня заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за травень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за травень 2018 року

 • Акцизний податок  за травень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за травень 2018 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за травень 2018 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за травень 2018 року

20 июня заканчивается срок уплаты

 •  Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за травень 2018 року

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за червень 2018 року

20 июня заканчивается срок подачи

ДФС:

 • Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування 

 • Декларація акцизного податку

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))

15 июня заканчивается срок подачи

Статистика:

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

ДФС:

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)

 • Довідка про використані розрахункові книжки 

 

11 июня заканчивается срок подачи

Статистика:

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

ДФС:

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання 

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» 

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» 

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» 

05 июня заканчивается срок подачи

Статистика:

 • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій
 • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
 • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту 
 • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
 • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

04 июня заканчивается срок подачи

Статистика:

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
 • 4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива 

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі 

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

30 мая заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за квітень 2018 року

 • Рентна плата за квітень 2018 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2018 року

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2018 року

 • Податок на додану вартість за квітень 2018 року

 • Акцизний податок за квітень 2018 року

 

25 мая заканчивается срок подачи

Статистика

 • 51-пас (два рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті 

ДФС

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 

 

 

21 мая заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2018 року

 • Декларація акцизного податку за квітень 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати за квітень 2018 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за квітень 2018 року

 

18 мая заканчивается срок уплаты

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2018 року

 • Аавансові внески з єдиного податку за травень 2018 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2018 року платниками єдиного податку першої та другої груп

 • Рентна плата за I квартал 2018 року платниками, для яких звітним періодом є квартал

 • Туристичний збор за І квартал 2018 року

 • Податок на додану вартість за I квартал 2018 року

 • Податок на прибуток підприємств за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Екологічний податок за I квартал 2018 року

 • Єдиний податок за I квартал 2018 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2018 року

15 мая заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС

 • Довідка про використані розрахункові книжки за квітень 2018 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за квітень 2018 року

10 мая заканчивается срок подачи

Статистика

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

ДФС

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, станом на 1 квітня 2018 року

 • Розрахунок податку на прибуток нерезидента за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями за I квартал 2018 року 

 • Податкова декларація про майновий стан і доходи за I квартал 2018 року ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування з 01.01.18 р. або здійснили держреєстрацію у I кварталі 2018 року без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок

 • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2018 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 • Податкова декларація туристичного збору за І квартал 2018 року

 • Фінансова звітність за I квартал 2018 року платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за квітень ​​​​​​​2018 р.

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за квітень ​​​​​​​2018 р

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за квітень ​​​​​​​2018 р.

 • Податкова декларація з податку на додану вартість за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за I квартал 2018 року (форма № 1ДФ)

 • Податкова декларація екологічного податку за І квартал 2018 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за квітень ​​​​​​​2018 р.

 • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за квітень ​​​​​​​2018 р

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за I квартал 2018 року (для платників єдиного податку третьої групи)

 • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи за I квартал 2018 року

 • Звіт про суми податкових пільг за I квартал 2018 року

 • Податкова декларація з рентної плати за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

07 мая заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці

 • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

 • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

04 мая заканчивается срок подачи

Статистика

 • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

 • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

 • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

 • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

 • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

 

 

02 мая заканчивается срок подачи

ДФС

 • Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2017 рік

 • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2017 рік

Статистика

 • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

30 апреля заканчивается срок уплаты

 • Плата за землю за березень 2018 року 

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2018 року

 • Єдиний податок платниками 4 групи за I квартал 2018 року

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2018 року

 • Податок на додану вартість за березень 2018 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2018 року

 • Рентна плата за березень 2018 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

 • Акцизний податок за березень 2018 року

27 апреля заканчивается срок уплаты

 • Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2018 року

 • Авансовий внесок за І квартал 2018 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особамия

 

  25 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • 51-вант (два рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі 

  • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

  • 1-опт (квартальна)  Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

  • 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

  • Фінансова звітність

  • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг

  • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

  • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

  • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

  20 апреля заканчивается срок уплаты

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за березень 2018 року

  • Авансові внески з єдиного податку за квітень 2018 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп
    

  20 апреля заканчивается срок подачи

  Фонд соціального страхування: 

  • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП) за І квартал 2018 рік

  • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за І квартал 2018 року

  ДФС:

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  • Декларація акцизного податку за березень 2018 року

  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень 2018 року

  • Податкова декларація з рентної плати за березень 2018 року

  • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за березень 2018 року

  Статистика:

  • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

  19 апреля заканчивается срок уплаты

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за I квартал 2018 року

  16 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • 5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна) Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи

  • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

  • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

  • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​

  ДФС:

  • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за березень 2018 року

  • Довідка про використані розрахункові книжки за березень 2018 року

  10 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • 1-держзамовлення (квартальна) Звіт про виконання державного замовлення

  • 2К-П ІНВ (два рази на рік) Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

  • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

  • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці

  • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства

  • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства

  • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства

  • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

  • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

  • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

  • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

  • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції 

  • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон

  • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

  • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

  ДФС

  • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за березень ​​​​​​​2018 р.

  • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за березень ​​​​​​​2018 р

  • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за березень ​​​​​​​2018 р.

  • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за березень ​​​​​​​2018 р.

  • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за березень ​​​​​​​2018 р.

   

  05 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

  • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

  • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

  • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

  • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

   

   

   

  04 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

  • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарооборот

  • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

  • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

  • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

  • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

  • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

  • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

  • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

  • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі 

   

  02 апреля заканчивается срок подачи

  Статистика: 

  • 1-тариф (труб) (квартальна, річна) Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами
  • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин 

  30 марта заканчивается срок подачи

  • Плата за землю за лютий 2018 року 

  • Рентна плата за лютий 2018 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

  • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2018 року

  • Акцизний податок за лютий 2018 року

  • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2018 року

  • Податок на додану вартість за лютий 2018 року

  20 марта заканчивается срок уплаты

  • Аавансові внески з єдиного податку за березень 2018 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2018 року

  20 марта заканчивается срок подачи

  ДФС:

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  • Декларація акцизного податку за лютий 2018 року

  • Податкова декларація з рентної плати за лютий 2018 року

  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2018 року

  • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2018 року

  15 марта заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

  ДФС:

  • Довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2018 року

  • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за лютий 2018 року

  12 марта заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-громадська організація (річна) Звіт про діяльність громадської організації

  • 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості

  • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

  • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

  • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

  ДФС:

  • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за лютий ​​​​​​​2018 р.

  • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за лютий ​​​​​​​2018 р

  • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за лютий ​​​​​​​2018 р

  • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за лютий ​​​​​​​2018 р

  • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за лютий ​​​​​​​2018 р

   

  07 марта заканчивается срок уплаты

  • Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями за 2017 рік

  05 марта заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

  • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

  • 1-субсидії (місячна) Звіт про надання населенню субсидій

  • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

  • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі 

  • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

  • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

  • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

  • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

  • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

  • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

  • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

  • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

  • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

  02 марта заканчивается срок уплаты

  • Плата за землю за січень 2018 року

  • Рентна плата за січень 2018 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

  • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2018 року

  • Акцизний податок за січень 2018

  • Податок на додану вартість за січень 2018

  • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2018 року

  01 марта заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-тариф (труб) (квартальна, річна) Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами

  ДФС:

  • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями за 2017 рік

  • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2017 рік 

  • Фінансова звітность за 2017 рік платниками, які подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

  • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, віднесеного до груп 1 та 2, за 2017 рік

  • Фінансова звітность за 2017 рік

  • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік

  • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента за 2017 рік 

  28 февраля заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • Фінансова звітність

  Фонд соціального захисту інвалідів:

  • 10-ПІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

   

  20 февраля заканчивается срок уплаты

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2018 року

  • Аавансові внески з єдиного податку за лютий 2018 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

  20 февраля заканчивается срок подачи

  ДФС:

  • Податкова декларація з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2018 рік платниками, які обрали річний строк звітування

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2018 року

  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2018 року

  • Податкова декларація з рентної плати за січень 2018 року (]]>завантажити бланк]]>)
   Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41 до декларації) за січень 2018 року

  • Декларація акцизного податку за січень 2018 року

  19 февраля заканчивается срок уплаты

  • Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2017 року 

  • Єдиний податок, нарахований за перевищення граничного розміру обсягу доходу, що оподатковується за ставкою 15 % та задекларований ФОП — платниками груп 1 та 2 за 2017 рік

  • Збор за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2017 року

  • Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2017 року 

  • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в IV кварталі 2017 року платниками єдиного податку першої та другої груп

  • Рентна плата за спеціальне використання води за IV квартал 2017 року 

  • Податок на додану вартість за ІV квартал 2017 року

  • Податок на доходи за результатами подання фізичними особами — підприємцями Податкової декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік

  •  

   Екологічний податок за ІV квартал 2017 року

  • Туристичний збор за ІV квартал 2017 року

  • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік

  •  

   Єдиний податок за IV квартал 2017 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи

    

  19 февраля заканчивается срок подачи

  ДФС:

  • Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік 

  • Податкова декларація з єдиного податку на 2018 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2017 рік для набуття й підтвердження статусу платника податку 4-ї групи

  •  

   Податкова декларація з транспортного податку на 2018 рік 

  15 февраля заканчивается срок подачи

  ДФС:

  • Довідка про використані розрахункові книжки за січень 2018 року

  • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за січень 2018 року

  09 февраля заканчивается срок подачи

  ДФС:

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за IV квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

  • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік (якщо порушено вимоги п. 133.4 ПКУ, починаючи зі звітного (податкового) періоду, в якому було порушення)

  • Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2017 рік фізособами-підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування

  • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за січень 2018 р.

  • Податкова декларація туристичного збору за ІV квартал 2017 року

  • Податкова декларація з рентної плати за ІV квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал
   Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації) за IV квартал 2017 року
   Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації), за IV квартал 2017 року
   Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) за IV квартал 2017 рок
   Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації) за IV квартал 2017 року
   Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації) за IV квартал 2017 року
   Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації), за IV квартал 2017 року
   Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) за IV квартал 2017 року

  • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за січень 2018 р.

  • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за січень 2018 р

  • Податкова декларація екологічного податку за ІV квартал 2017 року

  • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2017 року

  • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2017 року (форма № 1ДФ)

  • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, станом на 1 січня 2018 року

  • Заява про вибір квартального періоду у 2018 році квартальними платниками ПДВ, які сплачують єдиний податок

  • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за січень 2018 р.

  • Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування

  • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи за 2017 рік

  • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за січень 2018 р.

  • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за 2017 рік (для платників єдиного податку третьої групи) 

  • Звіт про суми податкових пільг за IV квартал 2017 року

  • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) за 2017 рік фізособами-підприємцями

  05 февраля заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

  01 февраля заканчивается срок подачи

  Державна служба зайнятості:

  • Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2017 рік

  30 января заканчивается срок уплаты

  • Плата за землю за грудень 2017 року

  • Рентна плата за грудень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

  • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2017 року

  • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за грудень 2017 року

  • Акцизний податок за грудень 2017 року

  • Податок на додану вартість за грудень 2017 року

  25 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг

  • 1-НО (наука/оборона) (квартальна) Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення

  • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

  • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

  • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

   

  22 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-АП (річна) Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  • 1-НК (річна)  Звіт про роботу аспірантури та докторантури

  • 24 (річна)  Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

  • 2-ТП (повітря) (річна) Звіт про охорону атмосферного повітря

  • 6-сільрада (річна) Звіт про об’єкти погосподарського обліку

  • 1-риба (річна) Звіт про добування водних біоресурсів

  • 21-заг (річна)  Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

  • 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції

  ДФС:

  • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2017 року

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  • Декларація акцизного податку за грудень 2017 року

  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2017 року

  • Податкова декларація з рентної плати за грудень 2017 року

  Фонд соціального страхування

  • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП) за 2017 рік

  • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за ІV квартал 2017 року

  19 января заканчивается срок уплаты

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2017 року

  • Аавансові внески з єдиного податку за січень 2018 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

  15 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

  • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

  • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

  ДФС:

  • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за грудень 2017 року
  • Довідка про використані розрахункові книжки за грудень ​​​​​​​2017 року

  Держзанятость:

  • 1-ПА Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

  09 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

  • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

  • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

  • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

  • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

  • 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції 

  • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства

  • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства

  • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства

  • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

  • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

  • 1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

  • 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці

  • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

  • 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон

  ДФС:

  • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за грудень 2017 р.

  • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за грудень ​​​​​​​2017 р.

  • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за грудень 2017 р.

  • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за грудень ​​​​​​​2017 р

  • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за грудень 2017 р.

  05 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

  • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

  • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

  • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

  • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

  04 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

  • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

  • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

  • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

  • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

  • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

  • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

  • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

  • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

   

  02 января заканчивается срок подачи

  Статистика:

  • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

  • 1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла

  29 декабря 2017 заканчивается срок уплаты

  •  Плата за землю за листопад 2017 року

  • Рентна плата за листопад 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

  • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017 року

  • Акцизний податок за листопад 2017 року

  • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017 року

  • Податок на додану вартість за листопад 2017 року

   

  Ключевые слова: 

  20 декабря 2017 заканчивается срок уплаты:

  • Аавансові внески з єдиного податку за грудень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

  • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за листопад 2017 року

  Ключевые слова: 

  20 декабря 2017 заканчивается срок подачи:

  ДФС

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

  • Декларація акцизного податку за листопад 2017 року

  • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 2017 року

  • Податкова декларація з рентної плати за листопад 2017 року

  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад 2017 року

  Статистика

  • Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

  Ключевые слова: 

  19 декабря 2017 заканчивается срок подачи:

   Військомат

  •  Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці

  Ключевые слова: 

  15 декабря 2017 заканчивается срок подачи:

  Статистика

  • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

  ДФС

  • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за листопад 2017 року

  • Довідка про використані розрахункові книжки за листопад 2017 року

  • Заява про перехід на єдиний податок з І кварталу 2018 року

  Ключевые слова: 

  11 декабря 2017 заканчивается срок подачи:

  Статистика

  • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

  • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

  • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

  ДФС

  • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за листопад 2017 р

  • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за листопад 2017 р.

  • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за листопад 2017 р.

  • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за листопад 2017 р.

  • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за листопад 2017 р.

   Ключевые слова: 

   30 ноября 2017 заканчивается срок уплаты:

   • Плата за землю за жовтень 2017 року 

   • Рентна плата за жовтень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

   • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень 2017 року

   • Акцизний податок за жовтень 2017 року

   • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень 2017 року

   • Податок на додану вартість за жовтень 2017 року

    

    

    Ключевые слова: 

    20 ноября 2017 заканчивается срок уплаты:

    Статистика

    • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за жовтень 2017 року

    • Авансові внески з єдиного податку за листопад 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

    Ключевые слова: 

    20 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

    ДФС

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

    • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за жовтень 2017 року

    • Декларація акцизного податку за жовтень 2017 року

    • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень 2017 року

    • Податкова декларація з рентної плати за жовтень 2017 року

     

    Ключевые слова: 

    17 ноября 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Збор за місця для паркування транспортних засобів за IІІ квартал 2017 року

    • Рентна плата за IІІ квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал

    • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в IІІ кварталі 2017 року платниками єдиного податку першої та другої груп

    • Туристичний збор за IІІ квартал 2017 року

    • Екологічний податок за IІІ квартал 2017 року

    • Податок на додану вартість за IІІ квартал 2017 року

    • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IІІ квартал 2017 року

    • Податок на прибуток підприємств за IІІ квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

    • Єдиний податок за IІІ квартал 2017 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи

     

    Ключевые слова: 

    15 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

    ДФС

    • Довідка про використані розрахункові книжки за жовтень 2017 року

    • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за жовтень 2017 року

    Ключевые слова: 

    10 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

    • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

    • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

    Ключевые слова: 

    Клон из 02 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС

    • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за IІІ квартал 2017 року

    • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за жовтень 2017 р.

    • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за IІІ квартал 2017 року (Подається у разі, якщо порушено вимоги п. 133.4 ПКУ, починаючи зі звітного (податкового) періоду, в якому було порушення)

    • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за жовтень 2017 р.

    • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця 1 та 2 груп у разі перевищення обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників 2 або 3 групи ЄП 

    • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за жовтень 2017 р.

    • Декларація про майновий стан і доходи за IІІ квартал 2017 року ФОП, які зареєстровані або перейшли із спрощеної на загальну систему оподаткування в IІІ кварталі

    • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за жовтень 2017 р.

    • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за IІІ квартал 2017 року

    • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за IІІ квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

    • Розрахунок податку на прибуток нерезидента за IІІ квартал 2017 року

    • Фінансова звітность за IІІ квартал 2017 року платниками, які подають декларації з податку на прибуток щоквартально

    • Податкова декларація екологічного податку за IІІ квартал 2017 року

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за IІІ квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

    • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи за IІІ квартал 2017 року

    • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за IІІ квартал 2017 року (для платників єдиного податку третьої групи)

    • Податкова декларація туристичного збору за IІІ квартал 2017 року

    • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за жовтень 2017 р

    • Звіт про суми податкових пільг за IІІ квартал 2017 року

    • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IІІ квартал 2017 року (форма № 1ДФ)

    • Податкова декларація з рентної плати за IІІ квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал

    • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за IІІ квартал 2017 року

    Ключевые слова: 

    02 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

    • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

    • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

    • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

    • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

    • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

    • 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива

    • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

    • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження

    • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

    • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

    • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

    • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

    • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

     

    Ключевые слова: 

    02 ноября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

    • 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

    Ключевые слова: 

    30 октября 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Плата за землю за вересень 2017 року 
    • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2017 року

    • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2017 року

    • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2017 року

    • Податок на додану вартість за вересень 2017 року

    • Акцизний податок за вересень 2017 року

    • Рентна плата за вересень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

    Ключевые слова: 

    27 октября 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Авансові внески з транспортного податку за ІІI квартал 2017 р.
    • Авансові внески з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за ІІI квартал 2017 р.

    Ключевые слова: 

    25 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика:

    • 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

    • Фінансова звітність

    • 1-послуги (квартальна) Звіт  про обсяги реалізованих послуг

    • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

    • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

    • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

    • 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

    ДФС

    • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію
    Ключевые слова: 

    20 октября 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Авансові внески з єдиного податку за жовтень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп
    • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за вересень 2017 року

    Ключевые слова: 

    20 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика:

    • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

    • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

    • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

    ДФС

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за вересень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

    • Декларація акцизного податку за вересень 2017 року

    • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за вересень 2017 року

    • Податкова декларація з рентної плати за вересень 2017 року

    • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за вересень 2017 року

    ФСС з ТВП

    • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за ІІІ квартал 2017 року

    • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП) за  9 місяців 2017 року

    Ключевые слова: 

    19 октября 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за III квартал 2017 року

    • Авансові платежі з ПДФО ФОП на загальній системі оподаткування, розрахованих самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат

    Ключевые слова: 

    19 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС

     

    • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України й перебувають за її межами, за III квартал 2017 року

    ФСС від НВВ

    • Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ІІІ квартал 2017 року
    Ключевые слова: 

    17 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика:

    • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

    • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

    • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​

    ДФС

    • Довідка про використані розрахункові книжки за вересень 2017 року

    • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за вересень 2017 року

    ДКСУ

    • Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за ІІІ квартал 2017 р.
    Ключевые слова: 

    12 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика:

    • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

    Ключевые слова: 

    10 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика:

    • Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал)) за III квартал 2017 р

    • Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ) за III квартал 2017 р.

    •  

     Звіт про експорт (імпорт) товарів (форма №5-ЗЕЗ) за вересень 2017 р.

    • Звіт про експорт (імпорт) продукції військового призначення (форма №1-ЕІО) за вересень 2017 р.
    Ключевые слова: 

    09 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС:

    • Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС) за вересень 2017 р.

    • Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА) за вересень 2017 р

    • Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС) за вересень 2017 р.

    • Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ) за вересень 2017 р.

    • Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) за вересень 2017 р.

    Статистика:

    • Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб) за вересень 2017 р.

    • Звіт про виконання держзамовлення (форма №1-держзамовлення) за III квартал 2017 р.

    • Звіт про іноземні інвестиції (ф. №10-ЗЕЗ) за III квартал 2017 р.

    • Звіт з праці (ф. №1-ПВ) (місячна) за вересень 2017 р.

    • Звіт про інвестиції з України (ф. №13-ЗЕЗ) за III квартал 2017 р.

    • Звіт з праці (ф. №1-ПВ) (квартальна) за III квартал 2017 р

    Ключевые слова: 

    05 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (ф. №21-заг (місячна)) за вересень 2017 р.

    • Звіт про надання субсидій на відшкодування ЖКП (ф. №1-субсидії (ЖКГ) за вересень 2017 р.

    • Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат на паливо (ф. №1-субсидії (паливо)) за вересень 2017 р.

    • Звіт про роботу міського електротранспорту (ф. №2-етр) за мiсяць 2017 р.

    Ключевые слова: 

    04 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • Форма № 1-опт (місячна) за вересень 2017 р.

    • Форма №1-торг (нафтопродукти) для фізосіб за вересень 2017 р.

    • Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (ф. №11-заг) за III квартал 2017 р.

    • Форма №1-торг (нафтопродукти) для юросіб за вересень 2017 р.

    • Форма №1-торг (місячна) за вересень 2017 р.

    • Форма №1-П (термінова, місячна) за вересень 2017 р.

    • Надходження молока на переробні підприємства (ф. №13-заг) за III квартал 2017 р.

    • Форма № 51-авто (місячна) за вересень 2017 р.

    • Наявність і надходження зернових та олійних культур (ф. №1-зерно (місячна)) за вересень 2017 р.

    • Звіт про енергетичні матеріали (ф. №4-МТП) за вересень 2017 р.

    Ключевые слова: 

    02 октября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • Стан тваринництва (ф. №24-сг, місячна) за вересень 2017 р.
    • Сівба та збирання врожаю с/г культур (форма №37-сг) за вересень 2017 р.

    ДФС:

    • Звіт про контрольовані операції за 2016 рiк
    Ключевые слова: 

    29 сентября 2017 заканчивается срок уплаты:

    •  Плата за землю за серпень 2017 року

    • Рентна плата за серпень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

    • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за серпень 2017 року

    • Акцизний податок за серпень 2017 року

    • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за серпень 2017 року

    • Податок на додану вартість за серпень 2017 року

    Ключевые слова: 

    20 сентября 2017 заканчивается срок уплаты:

     

    •  

     Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за серпень 2017 року

    • Аавансові внески з єдиного податку за вересень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

    Ключевые слова: 

    20 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

    ДФС

    • Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування з ІV кварталу 2017 р.

    • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за серпень 2017 року

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

    • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за серпень 2017 року

    • Декларація акцизного податку за серпень 2017 року

    • Податкова декларація з рентної плати за серпень 2017 року

    Ключевые слова: 

    15 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за серпень 2017 року

    • Заява про перехід на єдиний податок з ІV кварталу 2017 року

    • Довідка про використані розрахункові книжки за серпень 2017 року

     

    Ключевые слова: 

    12 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

    Ключевые слова: 

    11 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС

    • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за серпень 2017 р.

    • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за серпень 2017 р.

    • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за серпень 2017 р

    • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за серпень 2017 р.

    • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за серпень 2017 р

    Ключевые слова: 

    05 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

    • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

    • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

    • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

    • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

    • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

    Ключевые слова: 

    04 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

    • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі  

    • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

    • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

    • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту 

    • 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

    • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур 

    • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення 

    Ключевые слова: 

    02 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 24-сг (місячна) Стан тваринництва

    • 37-сг (місячна) Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

    Ключевые слова: 

    30 августа 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Плата за землю за липень 2017 року 

    • Рентна плата за липень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

    • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2017 року

    • Акцизний податок за липень 2017 року

    • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2017 року

    • Податок на додану вартість за липень 2017 року

     

    Ключевые слова: 

    21 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

    ДФС

    • Декларація акцизного податку за липень 2017 року

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяц

    • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за липень 2017 року

    • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2017 року

    • Податкова декларація з рентної плати за липень 2017 року

    Ключевые слова: 

    18 августа 2017 заканчивается срок уплаты:

    Статистика

    • Аавансові внески з єдиного податку за серпень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

    • Рентна плата за IІ квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал

    • Збор за місця для паркування транспортних засобів за ІI квартал 2017 року

    • Туристичний збор за IІ квартал 2017 року

     

    • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в ІI кварталі 2017 року платниками єдиного податку першої та другої груп

    • Екологічний податок за ІI квартал 2017 року

    • Податок на додану вартість за ІI квартал 2017 року

    • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IІ квартал 2017 року

    • Податок на прибуток підприємств за ІI квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

    • Єдиний податок за IІ квартал 2017 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи

    Ключевые слова: 

    15 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

    ДФС

    • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за липень 2017 року

    • Довідка про використані розрахункові книжки за липен

    Ключевые слова: 

    14 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

    Ключевые слова: 

    10 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • №1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

    • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

    • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

    Ключевые слова: 

    09 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС:

    • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за IІ квартал 2017 року
    • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за липень 2017 р
    • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за IІ квартал 2017 року (Подається у разі, якщо порушено вимоги п. 133.4 ПКУ, починаючи зі звітного (податкового) періоду, в якому було порушення)
    • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за липень 2017 р
    • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця 1 та 2 груп у разі перевищення обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників 2 або 3 групи ЄП
    • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за липень 2017 р  
    • Декларація про майновий стан і доходи за ІІ квартал 2017 року ФОП, які зареєстровані або перейшли із спрощеної на загальну систему оподаткування в ІI кварталі
    • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за липень 2017 р  
    • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за ІІ квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 
    • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за липень 2017 р  
    • Фінансова звітность за ІІ квартал 2017 року платниками, які подають декларації з податку на прибуток щоквартально.
    • Податкова декларація з рентної плати за IІ квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал
    • Податкова декларація з податку на додану вартість за ІI квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
    • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IІ квартал 2017 року (форма № 1ДФ)
    • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця за IІ квартал 2017 року (для платників єдиного податку третьої групи) 
    • Податкова декларація туристичного збору за IІ квартал 2017 року
    • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи за ІI квартал 2017 року
    • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за ІI квартал 2017 року
    • Розрахунок податку на прибуток нерезидента за ІI квартал 2017 року
    • Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за ІI квартал 2017 року
    • Звіт про суми податкових пільг за ІI квартал 2017 року
    • Податкова декларація екологічного податку за ІI квартал 2017 року
    Ключевые слова: 

    07 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

    • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

    • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

    • 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту

    • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

    • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

    • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

    Ключевые слова: 

    04 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

    • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі 

    • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

    • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

    • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

    • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

    • 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

    • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур

    Ключевые слова: 

    02 августа 2017 заканчивается срок подачи:

    Статистика

    • 24-сг (місячна) Стан тваринництва

    • 37-сг (місячна) Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

    Ключевые слова: 

    20 июля 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за червень 2017 року

    • Авансові внески з єдиного податку за липень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

    Ключевые слова: 

    20 июля 2017 заканчивается срок подачи:

    ДФС

    • Податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

    • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за червень 2017 року

     

    • Декларація акцизного податку за червень 2017 року

    • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2017 року

    • Податкова декларація з рентної плати за червень 2017 року

     

    ФСС з ТВП

    • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за ІІ квартал 2017 року

    • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП) за  ІІ квартал 2017 року

    Статистика

    • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

    • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

    • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

    Ключевые слова: 

    19 июля 2017 заканчивается срок уплаты:

    • Авансові платежі з ПДФО ФОП на загальній системі оподаткування, розрахованих самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат

    Ключевые слова: 

    19 июля 2017 заканчивается срок подачи:

     ФСС від НВВ

    • Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ІІ квартал 2017 року 

    Ключевые слова: 

    17 июля 2017 заканчивается срок подачи:

     Статистика 

    • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

    • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​

    • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

    ДФС:

    • Довідка про використані розрахункові книжки за червень 2017 року

    • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за червень 2017 року

    ДКСУ:

    • Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за ІІ квартал 2017 р.

     

    Ключевые слова: 

    12 июля 2017 заканчивается срок подачи:

     Статистика 

    • 11-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

    Ключевые слова: 

    10 июля 2017 заканчивается срок подачи:

     Статистика 

    • 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг

    • 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства

    • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

    • 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства

    • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

    • 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства

    • №1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

    • 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг

    • 1-риба (квартальна) Звіт про добування водних біоресурсів

    • 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

    ДФС:

    • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за червень 2017 р

    • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за червень 2017 р  

    • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за червень 2017 р  

    • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за червень 2017 р  

    • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за червень 2017 р

     

      

      

      Ключевые слова: 

      7 июля 2017 заканчивается срок подачи:

       Статистика 

      • 13-зез (квартальна) Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу

      • 1-ПВ (місячна) Звіт з праці

      • 10-зез (квартальна) Звіт про іноземні інвестиції в Україну

      • 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці

      • 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт

      Ключевые слова: 

      5 июля 2017 заканчивается срок подачи:

       Статистика 

      • №5-НО (наука/ оборона) (квартальна)  Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

      • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

      • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

      • 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

      • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

      • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

      • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

      Ключевые слова: 

      4 июля 2017 заканчивается срок подачи:

       Статистика 

      • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

      • 12-труб (місячна)

      • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

      • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

      • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

      • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

      • 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

      • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

      • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур

      • 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

      • 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

      Ключевые слова: 

      3 июля 2017 заканчивается срок подачи:

       Статистика 

      • 1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла

      • 24-сг (місячна) Стан тваринництва

      • 37-сг (місячна) Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

      Ключевые слова: 

      30 июня 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Рентна плата за травень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

      • Плата за землю за травень 2017 року 

      • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2017 року

      • Акцизний податок за травень 2017 року

      • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2017 року

      • Податок на додану вартість за травень 2017 року

      Ключевые слова: 

      20 июня 2017 заканчивается срок уплаты:

      Статистика

      • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за травень 2017 року

      • Авансові внески з єдиного податку за червень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

      Ключевые слова: 

      20 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика

      • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

      ДФС

      • Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

      • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за травень 2017 року

      • Декларація акцизного податку за травень 2017 року

      • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за травень 2017 року

      • Податкова декларація з рентної плати за травень 2017 року

      • Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу 2017 р.

      Ключевые слова: 

      15 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика

      • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

      ДФС

      • Довідка про використані розрахункові книжки за травень 2017 року

      • Заява про перехід на єдиний податок з ІІІ кварталу 2017 року

      • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за травень 2017 року

      Ключевые слова: 

      12 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика

      • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

      • №1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

      • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

      • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

      Ключевые слова: 

      09 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      ДФС

      • Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» за травень 2017 р

      • Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» за травень 2017 р  

      • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» за травень 2017 р  

      • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» за травень 2017 р  

      • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» за травень 2017 р  

      Ключевые слова: 

      06 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика

      • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

      • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

      • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

      • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

      • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

      • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур

      • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

      • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

      • 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

      • 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

      • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

      • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

      • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

      •  

       1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

      Ключевые слова: 

      02 июня 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика

      • 4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур 

      • 4-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

       

       

       

      Ключевые слова: 

      30 мая 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Плата за землю за квітень 2017 року 

      • Рентна плата за квітень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

      • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2017 року

      • Акцизний податок за квітень 2017 року

      • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2017 року

      • Податок на додану вартість за квітень 2017 року

       

       

       

      Ключевые слова: 

      22 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      ДФС:

      • Податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

      • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за квітень 2017 року

      • Декларація акцизного податку за квітень 2017 року

      • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2017 року

      • Податкова декларація з рентної плати за квітень 2017 року

      Статистика:

      • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

      • 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції

      Ключевые слова: 

      19 мая 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Авансові внески з єдиного податку за травень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

      • Рентна плата за I квартал 2017 року платниками, для яких звітним періодом є квартал

      • Туристичний збор за I квартал 2017 року

      • Збор за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2017 року

      • Екологічний податок за I квартал 2017 року

      • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в I кварталі 2017 року платниками єдиного податку першої та другої груп

      • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2017 року

      • Податок на додану вартість за I квартал 2017 року

      • Податок на прибуток підприємств за I квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

      •  

       Єдиний податок за I квартал 2017 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи

        

        

        

        

        

        

       

       

       

      Ключевые слова: 

      15 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

      ДФС:

      • Довідка про використані РК за квітень 2017 р.

      • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за квітень 2017 року

       

      Ключевые слова: 

      12 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

      Ключевые слова: 

      10 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • Звіт про експорт (імпорт) продукції військового призначення (форма №1-ЕІО) за квітень 2017 р.

      • Звіт про експорт (імпорт) товарів (форма №5-ЗЕЗ) за квітень 2017 р.

      • Фінансова звітність до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу, за I квартал 2017 р.

      • Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб) за квітень 2017 р.

      • Звіт з праці (ф. №1-ПВ) (місячна) за квітень 2017 р.

      ДФС:

      • Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5) за I квартал 2017 р.

      • Розрахунок з рентної плати за спецвикористання води (гідроенергетика) (додаток 7) за I квартал 2017 р.

      • Декларація з ПДВ за I квартал 2017 р. (за новою формою!)

      • Декларація збору за паркування за I квартал 2017 р.

      • Декларація з рентної плати за I квартал 2017 р. (за новою формою!)

      • Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) за квітень 2017 р.

      • Розрахунок податку на прибуток нерезидента за I квартал 2017 р.

      • Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1) за I квартал 2017 р.

      • Розрахунок частини чистого прибутку держпідприємствами за I квартал 2017 р.

      • Декларація з податку на прибуток (платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу) за I квартал 2017 р.

      • Звіт про суми податкових пільг за I квартал 2017 р.

      • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента за I квартал 2017 р.

      • Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додаток 8) за I квартал 2017 р.

      • Декларація туристичного збору за I квартал 2017 р.

      • Розрахунок з рентної плати за надра в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3) за I квартал 2017 р.

      • Декларація про валютні цінності за I квартал 2017 р.

      • Декларація про майновий стан і доходи підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну (!!!)

      • Декларація єдиного податку юрособи (3-тя група) за I квартал 2017 р.

      • Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС) за квітень 2017 р.

      • Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС) за квітень 2017 р.

      • Форма №1ДФ за I квартал 2017 р

      • Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА) за квітень 2017 р.

      • Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ) за квітень 2017 р.

      • Декларація єдиного податку фізособи-підприємця (3-тя група) за I квартал 2017 р.

      • Декларація екологічного податку за I квартал 2017 р

      Ключевые слова: 

      05 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

      • 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

      • 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

      • 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива

      • 21-заг  (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

      • 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту

       

       

      Ключевые слова: 

      04 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 1-ПО (місячна) Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

      • 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту

      • 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

      • 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

      • 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот​​​​​​​ торгової мережі

      • 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур

      • 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

      • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

        

      Ключевые слова: 

      03 мая 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 24-сг (місячна) Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

      ДФС:

      • Звіт з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма Д5) особами, які провадять незалежну професійну діяльність за 2016 рік

      • Декларація про майновий стан і доходи громадянами та особами, які провадять незалежну професійну діяльність за 2016 рік

       

      Ключевые слова: 

      28 апреля 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2017 року

      • Плата за землю за березень 2017 року 

      • Рентна плата за березень 2017 року платниками, для яких звітним періодом є місяць

      • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2017 року

      • Акцизний податок за березень 2017 року

      • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2017 року

      • Податок на додану вартість за березень 2017 року

      Ключевые слова: 

      25 апреля 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • Фінансова звітність
      • 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

      • 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

      • 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

      • 51-вант (два рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

      • 1-послуги (квартальна) Звіт  про обсяги реалізованих послуг

      • 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції

      • 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

      Ключевые слова: 

      20 апреля 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за березень 2017 року

      • Авансові внески з єдиного податку за квітень 2017 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

      Ключевые слова: 

      20 апреля 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

      • 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

      • 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

      ФСС з ТВП:

      • Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП) за  І квартал 2017 року

      • Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів охорони здоров’я (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за І квартал 2017 року

      ДФС:

      • Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

      • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за березень 2017 року

      • Податкова декларація з рентної плати за березень 2017 року

      • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень 2017 року

      Ключевые слова: 

      19 апреля 2017 заканчивается срок уплаты:

      • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за І квартал 2017 року
      Ключевые слова: 

      19 апреля 2017 заканчивается срок подачи:

      ФСС від НВВ :

      • Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за І квартал 2017 року 
      Ключевые слова: 

      18 апреля 2017 заканчивается срок подачи:

      Статистика:

      • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

      • 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу​​​​​​​

      • 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

      Ключевые слова: