Обновления программ электронной отчетности.

Календарь бухгалтера 2017 год

12 сентября 2017

12 сентября 2017 заканчивается срок подачи:

Статистика

  • 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

Налоговый календарь для ФЛП

В каких программах можно отправлять отчетность в: