Изменения в договоре про оказание услуг электронной цифровой подписи АЦСК ИСД ГНС

Повідомляємо, що на виконання Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року №903, Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 №3 та Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 №141 внесено зміни до форми Договору про надання послуг електронного цифрового підпису.

Скачать новую форму Договора про оказание услуг электронной цифровой подписи АЦСК ИСД ГНС