Обновления программ электронной отчетности.

Изменения в представлении форм государственных статистических наблюдений в органы государственной статистики в 2018 году

В 2018 году, в связи с пересмотром отчетно-статистической документации, произошли следующие изменения в представлении форм государственных статистических наблюдений в органы государственной статистики:

- змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних спостережень (підставою є накази Держстату про затвердження форм державних статистичних спостережень):

1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" (]]>21.07.2017 №189]]>) ─ починаючи зі звіту за І квартал 2018 року:

зміна періодичності подання з "квартальної, річної" на "квартальну";

зміна терміну подання "квартальна – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; річна  - не пізніше 28 лютого" на "не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом";

51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" (]]>24.05.2017 №119]]>) – починаючи зі звіту за січень 2018 року зміна терміну подання "не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним" на "не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним";

51-ца (місячна) "Звіт про показники роботи авіаційного підприємства" (]]>24.05.2017 №120]]>) – починаючи зі звіту за січень 2018 року зміна терміну подання "не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним" на "не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним";

6-сільрада (річна) "Звіт про об’єкти погосподарського обліку" (]]>21.07.2017 №192]]>) – починаючи зі звіту за 2017 рік зміна терміну подання "не пізніше 15 березня" на "не пізніше 20 січня";

31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" (]]>14.06.2017 №137]]>) - починаючи зі звіту за І квартал 2018 року зміна терміну подання " не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом" на "не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом";

відмінено форми державних статистичних спостережень (підставою є втрата чинності наказів Держстату, якими затверджені форми державних статистичних спостережень):

1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів" (]]>18.07.2017 №174]]>);

1-тариф (мобіл) (місячна) "Звіт про тарифи на послуги мобільного (стільнікового) зв’язку для підприємств, установ, організацій" (]]>21.07.2017 №197]]>);

1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів в будівництві" (]]>21.07.2017 №197]]>);

1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг" (]]>19.07.2017 №176]]>);

1-субсидії (паливо) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива" (]]>19.07.2017 №176]]>);

-   запроваджено форми державних статистичних спостережень (підставою є наказ Держстату про затвердження форми державного статистичного спостереження):

1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" (]]>19.07.2017 №176]]>) на заміну форм 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) та 1-субсидії (паливо) (місячна), які втратили чинність відповідно до вищезазначеного наказу Держстату;

внесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених (підставою є накази Держстату про затвердження форм державних статистичних спостережень):

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (]]>26.06.2017 №150]]>);

50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (]]>06.06.2017 №127]]>);

21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" (]]>12.07.2017 №165]]>);

2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)" (]]>21.07.2017 №193]]>);

2-б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (]]>17.07.2017 №171]]>);

2К-П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства" (]]>17.07.2017 №172]]>);

2К-П інв (два рази на рік) "Анкета для промислового підприємства (інвестиції)" (]]>17.07.2017 №172]]>);

2К-Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства" (]]>17.07.2017 №172]]>);

2К-Т (квартальна) "Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів" (]]>17.07.2017 №172]]>);

2К-СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг" (]]>17.07.2017 №172]]>);

2К-С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства" (]]>17.07.2017 №172]]>);

7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" (]]>21.07.2017 №188]]>);

5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (]]>21.07.2017 №190]]>);

14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу" (]]>21.07.2017 №190]]>);

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (]]>20.07.2017 №181]]>);

1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури" (]]>21.07.2017 №191]]>);

2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" (]]>21.07.2017 №195]]>);

2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" (]]>21.07.2017 №195]]>);

1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" (]]>20.07.2017 №182]]>).

Крім того, у 2018 році органами державної статистики (підставою є накази Держстату про затвердження форм державних статистичних спостережень), згідно із встановленою періодичністю:

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (]]>26.06.2017 №150]]>);

1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (]]>10.11.2015 № 319]]> (зі змінами));

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників" (]]>25.08.2016 №152]]>);

ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2014-2016 років" (]]>25.11.2016 №225]]>);

1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" (]]>07.08.2014 №227]]>).

Источник: ]]>http://www.ukrstat.gov.ua/menu/zm_pod_fdss_2018.htm]]>

Вторник, 30 января, 2018

Похожие материалы

 • Изменение прожиточного минимума и минимальной зарплаты

  Верховна Рада України ухвалила ]]>Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати)]]>

  Законом, зокрема, передбачено перенесення підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року.

 • Регистрация отрицательных РК

  Согласно положениям НКУ (Статья 192), расчеты корректировки в случае уменьшения суммы компенсации стоимости товаров / услуг составляет поставщик (продавец), а регистрацию в ЕРНН осуществляет получатель (покупатель).

  На практике возможны ситуации, усложняющие однозначную трактовку этого пункта.

  В частности, сложно определить, кто должен регистрировать расчет корректировки, включающий позиции как с отрицательными, так и положительными значениями в графах 10 и 12.

  Ключевые слова: 
 • Внимание! 16 октября 2015 на приемном шлюзе ГССУ будут проводиться технические работы

  технические работы на приемном шлюзе статистики16 октября этого года с 9:00 до 18:00 на приемном шлюзе системы электронной отчетности органов государственной статистики будут осуществляться плановые работы по модернизации программного обеспечения серверного оборудования.

  В связи с этим возможны задержки с обработкой электронной отчетности и проблемы со своевременным поступлением квитанций респондентам.

 • Распорядители и получатели бюджетных средств могут уже регистрироваться и выкладывать отчеты

  единый веб-порталРаспорядители и получатели бюджетных средств с 26.10.2015 уже могут раскрывать информацию об их использовании на портале e-data.gov.ua. В соответствии с Законом Украины «Об открытости использования публичных средств» информация должна быть обнародована не позднее 4 ноября текущего года.

 • Новые формы НДС-отчетности

  Новые формы отчетности по НДС, о скором появлении которых мы предупреждали, наконец утверждены приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21 и опубликованы в субботнем номере газеты "Урядовий кур'єр" от 30.01.2016 г.

  В частности, утверждены формы:

  - налоговой декларации по НДС;

  - уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок;

  - расчета налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.