Какую статистическую отчетность в 2017 году можно будет сдавать в электронном виде?

На сайте Государственной службы статистики Украины (ГССУ) был опубликован перечень форм отчетности, которые могут быть поданы в электронном виде с помощью ЭЦП в 2017 году. (Перечень программ и онлайн сервисов для подачи отчетности, в которых можно отправлять отчетность в Службу Статистики)

На текущий момент, в списке 42 формы. Но, в ГССУ предупреждают, что этот список не окончательный и может быть расширен по мере того, как бланки отчетности будут переведены в электронную форму.

№ з/п

Назва форми

Коротка назва форми

Код шаблону форми

Звітний період дії шаблону форми

Правосуддя та злочинність

1.

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

№ 1-АП (річна)

S3200553

для звіту за 2016 рік

Соціальний захист

2.

Звіт про надання населенню субсидій  готівкою на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива

№ 1-субсидії (паливо) (місячна)

S0800306

зі звіту за січень 2017 року

3.

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)

S0800206

зі звіту за січень 2017 року

Населені пункти та житло

4. 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

S0800107

зі звіту за січень 2017 року

Економічна діяльність

5.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

№ 1-Б (річна, квартальна)

S0210109

для звіту за 2016 рік

6.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

№ 2-Б (річна)

S0200308

для звіту за 2016 рік

7. 

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

№ 1-торг (нафтопродукти) (місячна)
(юр.особи), (фіз.особи)

S0602116-юр.
S0602126-фіз.

зі звіту за січень 2017 року

8.

Звіт про товарооборот торгової мережі

№ 1-торг (місячна)

S0600113

зі звіту за січень 2017 року

9.

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

№ 2-інвестиції (річна)

S1002007

для звіту за 2016 рік

10.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

№ 11-ОЗ (річна)

S0401111

для звіту за 2016 рік

11.

Звіт про обсяг оптового товарообороту

№ 1-опт (місячна)

S0603205

зі звіту за січень 2017 року

12.

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__року

№ 9-б-сг (річна)

S2702009

для звіту за 2016 рік

13.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 20__року

№ 29-cг (річна)

S2702910

зі звіту станом
на 1 грудня 2016 року

14.

Звіт про добування водних біоресурсів за 20__ рік

№ 1-риба (річна)

S2701711

для звіту за 2016 рік

15.

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

№ 1-зерно (місячна)

S2700507

зі звіту за січень 2017 року

16.

Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-_____ 20 __ року

№ 21-заг (місячна)

S2701411

зі звіту за січень 2017 року

17.

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__рік

№ 2-ферм (річна)

S2702210

для звіту за 2016 рік

18.

Ведення мисливського господарства за 20__ р.

№ 2-тп (мисливство) (річна)

S1100209

для звіту за 2016 рік

19.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

№ 4-мтп (місячна)

S1904108

зі звіту за січень 2017 року

20.

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

№ 1-ПЕ (місячна)

S0400409

зі звіту за січень 2017 року

21.

Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт

№ 2-буд (квартальна)

S0700711

зі звіту за І квартал 2017 року

22.

Звіт про виконання будівельних робіт

№ 1-кб (місячна)

S0701112

зі звіту за січень 2017 року

23.

Звіт про роботу міського електротранспорту

№ 2-етр (місячна)

S1600212

зі звіту за січень 2017 року

24.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

№ 51-авто (місячна)

S1605109

зі звіту за січень 2017 року

25.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

№ 51-вод (місячна)

S1805107

зі звіту за січень 2017 року

26.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

№ 51-ЦА (місячна)

S2105108

зі звіту за січень 2017 року

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

27.

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

№ 5-ЗЕЗ (місячна)

S0500509

зі звіту за січень 2017 року

Ціни

28.

Звіт про ціни виробників промислової продукції

№ 1-ціни (пром) (місячна)

S0401207

зі звіту за січень 2017 року

29.

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

№ 1-ціни (буд) (місячна)

S0700408

зі звіту за січень 2017 року

Навколишнє середовище

30.

Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__р.

№ 2-ТП (повітря) (річна)

S1100912

для звіту за 2016 рік

Фінансова звітність

31.

Баланс на __________ 20__р.

№ 1 (річна, квартальна)

S0100113

зі звіту за 2016 рік

32.

Звіт про фінансові результати за __________ 20__р.

№ 2 (річна, квартальна)

S0100213

зі звіту за 2016 рік

33.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс

№ 1-м (річна, квартальна)

S0110011

зі звіту за 2016 рік

34.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати

№ 2-м (річна, квартальна)

S0110011

зі звіту за 2016 рік

35.

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс

№ 1-мс (річна, квартальна)

S0111003

зі звіту за 2016 рік

36.

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати

№ 2-мс (річна, квартальна)

S0111003

зі звіту за 2016 рік

37.

Звіт про рух грошових коштів за ____ 20_р.

№ 3 (річна)

S0100309

зі звіту за 2016 рік

38.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

№ 3-н (річна)

S0103353

зі звіту за 2016 рік

39.

Звіт про власний капітал за _____ 20_р.

№ 4 (річна)

S0104008

зі звіту за 2016 рік

40.

Примітки до річної фінансової звітності за 20__ рік

№ 5 (річна)

S0105007

зі звіту за 2016 рік

41.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

№ 6 (річна)

S0106005

зі звіту за 2016 рік

42.

Довідка про згоду підприємства органам державної влади надання даних з фінансової звітності

Довідка

S0200202 (для форм № 1-6)

S0200702 (для форм № 1-м, 2-м)

S0200802 (для форм № 1-мс, 2-мс)

 

]]>Посмотреть список на официальном сайте >>>]]> 

Понедельник, 26 декабря, 2016