календар бухгалтера 2019

30 августа заканчивается срок уплаты

 • Податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2019 року

 • Військовий збор з нарахованого, але не виплаченого доходу,  за липень 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2019 року

 • Акцизний податок  за липень 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є місяць, за липень 2019 року

 • Плата за землю за липень 2019 року

20 августа заканчивается срок подачи

ДФС:

 • Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за липень 2019 року

 • Декларація акцизного податку  за липень 2019 року

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))  за липень 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати  за липень 2019 року

 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2019 року

20 августа заканчивается срок уплаты

 • Авансові внески з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за серпень 2019 року
 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу  за липень 2019 року
   

19 августа заканчивается срок уплаты

 • Збор за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2019 року

 • Єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані платниками єдиного податку першої та другої груп за II квартал 2019 року

 • Податок на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 року

 • Податок на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал 2019 року

 •  Єдиний податок платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, за II квартал 2019 року

 • Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІI квартал 2019 року

 • Екологічний податок  за II квартал 2019 року

 • Рентна плата платниками, для яких звітним періодом є квартал, за II квартал 2019 року

15 августа заканчивается срок подачи

Статистика: 

 • 1-ПО (зведена) (місячна) Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

ДФС:

 • Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 31 липня 2019 року

 • Довідка про використані розрахункові книжки  за липень 2019 року

 • Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1)  за липень 2019 року

12 августа заканчивается срок подачи

Статистика: 

 • 1-ПО (поставки) (місячна) Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 • 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики  промисловості

 • 1-ЕІО (місячна) Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 • 5-ЗЕЗ (місячна) Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

 

09 августа заканчивается срок подачи

ДФС: 

 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприєм­ствами та їхніми об'єднаннями, за II квартал 2019 року

 • Розрахунок податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 •  Податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП, які перейшли на загальну систему оподаткування або здійснили держреєстрацію без одночасного подання заяви про перехід на єдиний податок ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація з рентної плати платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за II квартал 2019 року

 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію

 • Податкова декларація платника єдиного податку- фізичної особи - підприємця  за півріччя 2019 року (для платників єдиного податку третьої групи) 

 • Фінансова звітність платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за півріччя 2019 року

 • Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

 •  Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»  за липень 2019 року

 •  Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування 

 • Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»  за липень 2018 року

 • Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи   за півріччя 2019 року

 • Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»  за липень 2019 року

 • Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»  за липень 2019 року

 • Звіт про суми податкових пільг  за II квартал 2019 року

 •  Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  за липень2019 року

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, (форма № 1ДФ) за II квартал 2019 року

 •  Податкова декларація з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація екологічного податку  за II квартал 2019 року

 • Податкова декларація туристичного збору ​​​​​​​ за II квартал 2019 року

Страницы