Обновления программ электронной отчетности.

Новая форма налоговой накладной будет действовать с 01 апреля 2016 года

новая форма налоговой накладной с 01 апреля 2016 годаІз 1 квітня 2016 року набирають чинності нова форма податкової накладної та Порядок її заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р. № 1307.

Відзначимо, що в новому Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі — Порядок № 1307), ураховано нещодавні зміни до ПКУ в частині мінімальної бази обкладення ПДВ. Нагадаємо: із 01.01.2016 р. база оподаткування операцій із поставки самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін (абз. 2 п. 188.1 ПКУ).

Тож Мінфін урахував такі зміни в:

 • типі причини 17 — «Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання»;

 • п. 15 Порядку № 1307, де йдеться про податкові накладні на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, та на суму перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною.

Окрім того, у п. 16 Порядку № 1307 з’явилася нова норма, що передбачає в графі 2 податкової накладної на перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною зазначати: «перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _______»(зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості)).

Зміни у формі податкової накладної з 01 квітня 2016 року

Із заголовної частини податкової накладної виключили дані:

 • про місцезнаходження покупця/продавця
 • номер телефону
 • вид цивільно-правового договору
 • форму проведених розрахунків.

Натомість з’явилися графи для відображення постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом), яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору. 

Замість 4-х розділів табличної частини - тепер лише два:

 •  Розділ А (рядки І-Х) -  вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які вона складається, зокрема, загальна сума ПДВ, обсяги постачання та інформація щодо зворотної тари (у разі її наявності);
 •  Розділ Б, у якому зазначається інформація про товари/послуги, за якими проведена операція, за якою складається ПН.

У табличній частині з’явилась нова графа 8 «Код ставки ПДВ» (пп. 6 п. 16 Порядка 1307).

Зазнав змін перелік типів причин, за якими ПН не підлягає наданню покупцю.

Прописані правила складання зведених ПН не тільки за операціями, що мають безперервний або ритмічний характер, а також у випадках, коли потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Завантажити нову форму податкової накладної (актуально для 01 квітня 2016 року)

Правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)

В ДФСУ роз'яснили, що відповідно до пункту 3 Порядку № 1307 всі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації.

Тобто, з 01.04.2016 податкові накладні та/або розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН за новою формою не залежно від дати їх складання: до 01.04.2016 чи після 01.04.2016 (за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації в ЄРПН).

Зведена податкова накладна з 1 квітня 2016 року

Перший випадок, коли законодавчо передбачено складання платником зведеної податкової накладної стосується ситуації коли, відповідно до пункту 198.5 ПКУ платник нараховує податкові зобов’язання за активами, які призначаються для їх використання або ж починають використовуватися:

 1. в операціях, що не є об'єктом оподаткування;
 2. в операціях, звільнених від оподаткування;
 3. в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
 4. в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У зведених податкових накладних, які відповідно до наказу Мінфіну від 31.12.2015 р.  № 1307 з 1 квітня 2016 р. складаються за оновленою формою:

 1. у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.),
 2. у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000",
 3. у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку:
  1. 04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
  2. 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
  3. 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
  4. 13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

Термін складання зведеної податкової накладної  - не пізніше останнього дня звітного періоду.

Наступний випадок, коли платник має можливість скласти узагальнюючу (зведену) податкову накладну виникає у разі здійснення безперервного або ритмічного (два та більше разів на місяць) постачання покупцям товарів чи послуг.

У таких випадках зведені податкові накладні, із зазначенням  всієї номенклатури поставлених протягом місяця товарів/послуг, які виписуються покупцям - платникам ПДВ складаються не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця.

Якщо поставки здійснюються особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

Оскільки складання зведених податкових накладних безпосередньо залежить саме від фактичного постачання товарів чи послуг, такі накладні не складаються на суму попередньої оплати. Якщо ж сума передоплати перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на таке перевищення складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Источник: interbuh.com.ua, ]]>https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/]]>​, ]]>http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/242536.html]]>

Вторник, 9 февраля, 2016