Обновление программы EDZV Единое окно 1.26 от 27 декабря 2017 года

скачать единое окно

Дополнение (обновление) к специализированному клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности» до версии 1.26.0 по состоянию на 27.12.2017.

Данный комплект программного обеспечения включает в себя изменения с 23.08.2016 года по 27.12.2017 года включительно (содержит дополнения начиная с версии 1.25.0.0) и устанавливается только на релизы Системы версии 1.25 - скачать базовую версию программы Единое окно от 23 августа, при этом все персональные справочники и настройки пользователя остаются неизменными).

]]>Завантажити оновлення EDZV Єдине вікно 1.26.0 (СКАЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ЕДИНОЕ ОКНО)]]>

Нові версії документів:

З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми:

 

- F/J1312002 - "Повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність"
- F1401801 - "Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків"

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556) додано нові форми:
- F0100110 - "Податкова декларація про майновий стан і доходи (підприємця)";
- F0111210 - "Додаток Ф1 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами";
- F0111410 - "Додаток Ф2 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів,отриманих самозайнятою особою ";
- F0100210 - "Податкова декларація про майновий стан і доходи (фізичної особи)";
- F0121210 - "Додаток Ф1 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами";
- F0121410 - "Додаток Ф2 Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів,отриманих самозайнятою особою ";

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 додано нові форми:
- J0103803 - "Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи";
- J0138103 - "Додаток 1 до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи";

На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.12.2011 № 772 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.03.2013 № 205, від 02.12.2015 № 461, від 29.03.2016 № 108, від 17.05.2017 № 245 додано нову форму:
- J0303307 - "Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва";

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 592 додано нові форми:
- J0109102 - "Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України";
- J0109202 - "Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (основна діяльність - виробництво сільськогосподарської продукції) (з позначкою спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції)";

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469) додано нові форми:
- J0101911 - "Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації";
- J0119711 - "Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації";
- J0119811 - "Додаток ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації"

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568, та ідентифікаторами форм J/F0500602 додано нові форми:
- F/J0500602 - "Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)"

З метою забезпечення приймання та автоматизованої обробки фінансової звітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) додано нові форми:
- J0903401 - "Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), (наказ Мінфіну від 28.12.2009 № 1541) "
- J0903501 - "Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), (наказ Мінфіну від 28.12.2009 № 1541) "

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2017 № 595) додано нову форму:
- J0303602 - "Податкова декларація з транспортного податку"

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9) додано нову форму:
- F/J0602006 - "Податковa декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

У відповідності до форм, які опубліковано на сайті Державної служби статистики України додано нові версії документів (тільки форми вводу):
- S0600316 - №3-торг (квартальна) ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ;
- S0601312 - N1-опт (квартальна) (І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, рік) ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ;
- S0700711 - N2-буд (квартальна) ЗВІТ ПРО ПРИЙНЯТИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ;
- S1201112 - N14-зв'язок (квартальна) ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ;
- S1616006 - №31-авто (квартальна) ЗВІТ про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення;
- S1803107 - №31-вод (квартальна) ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу:

- spr_sti.xml - "Довідник податкових інспекцій" - станом на 27.12.2017.
- У довіднику термінів видалено періоди подачі за 2011, 2012 роки та додано терміни подачі на 2018 рік.

Среда, 13 декабря, 2017