Обновления в формах отчетности для бюджетников

Мінфін ]]>наказом від 04.03.2015 р. № 289]]> затвердив зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44.

Таким чином, в новій редакції викладено:

  • Баланс (форма № 1);
  • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);
  • Звіт про рух необоротних активів (форма № 5);
  • Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.