Ответы на вопросы участников вебинара от 11.09.2015 на тему работы системы электронного администрирования НДС

Відповіді на запитання учасників вебінару 11.09.2015

Назва суб’єкта господарювання

Запитання

Відповідь

ФОП Виговський С.О.

Який порядок застосування штрафних санкцій при несвоєчасній реєстрації податкових накладних в ЄРПН з 1.10.2015 року?

Згідно із п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених ст. 201 ПКУ, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог ст. 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

     10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

     20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

     30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

     40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

     Пунктом 120 прим.1.2 ст. 120 прим.1 ПКУ визначено, що відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог ст. 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

ФОП Драченко В.І.

По спец декларації за лютий 2015 року платником нараховано податкове зобов’язання  (р.25.2). Але не було перераховано кошти на електронний рахунок в ДКСУ у зв’язку із переплатою на особовому рахунку станом на 01.03.2015р. Чи вважається це порушенням?

Відповідно до вимог ст. 200 прим. 1 ПКУ та Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, платник податку з метою сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ повинен у строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, забезпечити наявність необхідних коштів на своєму електронному рахунку.

Так за підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у податковій декларації з податку результатів діяльності платником податку проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 Податкового кодексу України, та/або здійснюється перерахування сум податку на спеціальний рахунок.

Якщо до граничної дати, встановленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (та з додаткового рахунку перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) меншу суму коштів, ніж задекларовано в деклараціях 0121 - 0123 за наслідками звітного періоду (з урахуванням коштів, зайво перерахованих на додатковий електронний рахунок за наслідками попередніх звітних періодів), то до завершення терміну, встановленого ПКУ для самостійної сплати узгоджених податкових зобов’язань, платник зобов’язаний на додатковий електронний рахунок перерахувати з поточного рахунку суму, якої недостатньо для перерахування на його спеціальний рахунок за наслідками відповідного звітного періоду (суму коштів, яка дорівнює різниці між раніше перерахованими сумами коштів та сумою податкового зобов’язання).

ФОП Лупашко

Якщо планую в подальшому відмовитися від платника ПДВ, чи потрібно перезаключати довгострокові договора  з партнерами, бо в них вказано що ми платники ПДВ?  

Для того щоб отримати вичерпну відповідь Вам необхідно звернутися до Центру обслуговування платників ДПІ де Ви перебуваєте на обліку і отримати безкоштовну правову допомогу, оскільки питання перезаключення договорів відбувається в межах правового поля.

ФО-П «Цвіркун В.С.»

Коли змінюються показники, що відображенні у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.

Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, що перераховані у Податковому кодексі України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями та постанові Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість». За такими складовими формула розраховує суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційну суму).

     Такі показники змінюються по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації про зареєстровані податкові накладні, розрахунки коригування до них, митні декларації та аркуші коригування до них, зараховані на електронний рахунок кошти, подану податкову звітність.

ФОП Каплюченко

Сума коштів перераховується на електронний рахунок (для можливості виписувати податкові накладні) потрапляють на особовий рахунок (переплата), а з електронного списуються. Чому так відбувається?

  Для збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційної суми), платнику ПДВ необхідно:

     або отримати від своїх постачальників зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні;
     або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;
     або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ:

     1) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103).
     Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку.
     2) Запит про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301205).

     Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401205), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість);
     суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування;
     складових формули розрахунку такої суми.
     3) Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ (J/F1301302).
     Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401302), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних;

     суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування;
     реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення.
     4) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301401).

     Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401401), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     виданих податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період.
     5) Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301902).
     Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401902), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     типу операції;

     дату та номер документа;

     суму операції.

Електронні формати документів розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України в розділі (банер): Електронне адміністрування ПДВ/До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення

Романченко А.Д.

Який порядок отримання інформації з СЕА ПДВ? Як можна дізнатися про рух коштів на своєму рахунку?

Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ:
     1) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103).
     Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку.
     2) Запит про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301205).
     Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401205), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість);
     суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування;
     складових формули розрахунку такої суми.
     3) Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ (J/F1301302).
     Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401302), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних;
     суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування;
     реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення.
     4) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301401).
     Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401401), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     виданих податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період.
     5) Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301902).
     Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401902), який надається платнику, містить інформацію щодо:
     типу операції;

     дату та номер документа;

     суму операції.

     Електронні формати документів розміщені на офіційному веб-порталі ДФС України в розділі (банер): Електронне адміністрування ПДВ/До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення

Савченко В.В.

Чи застосовуються до платника – суб’єкта спеціального режиму оподаткування, штрафні санкції, визначені п. 123.2 ст. 123 ПКУ, у разі несвоєчасного перерахування коштів з рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ (електронний рахунок) на спеціальний рахунок? За умови, що у строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати узгоджених податкових зобов’язань, я забезпечив перерахування коштів на електронний рахунок в gjdyjve обсязі. Дякую за відповідь.

Вiдповiдно  до  п.  40  пiдроздiлу  2 Роздiлу  ХХ  «Перехiднi  положення)» Податкового  кодексу  Украiни  (далi  -  Кодекс)  штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, за порушення строків, установлених цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартість до бюджету або на спеціальні рахунки платників - сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу.

ТОВ «Екоферма Досвід»

Ми с/г підприємство подали декларацію за липень, як скоро повернуться кошти на розрахунковий рахунок заявлені в Додатку 4 до декларації ?

При правильному заповненні додатку 4 така сума включається ДФС України до відповідного реєстру, який направляється Казначейству. Казначейство на підставі отриманого реєстру не пізніше п’ятого робочого дня, після граничного строку сплати податкових зобов’язань з ПДВ, перераховує такі кошти до бюджету або на розрахунковий рахунок платника (залежно від напрямку вказаного платником у додатку 4).

ФГ «Росинка»

Чи застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату на 2 електронний рахунок в ДКСУ для СГ виробників?

Так. За наявності зоборгованості.

КП «Уманьводоканал»

В липні 2015 року було надано субвенцію з державного бюджету на погашення різниці у тарифах. Чи зарахується ця сума у збільшення суми ліміту?

На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу;

б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

 

ФГ «Ульяніцьке»

Чи потрібно перераховувати кошти на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, якщо у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ станом на 01.07.2015 сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних має від’ємне значення?

Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу.

Реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 року, здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу.

Накладні виписані після 1 липня 2015 року можна зареєструвати в ЄРПН тільки при достатній сумі ліміту.

 

СВК «Ризинський»

 

 

 

Чи буде врахований у системі електронного адміністрування ПДВ розрахунок коригування, якщо його оформлено в серпні 2015 року до податкової накладної, виписаної до 01.02.2015 року?

Під час обрахунку показників  НаклОтр та  НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

ПП «Урос»

Як зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, якщо за даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, має від’ємне значення?

Сума ліміту може бути збільшена за рахуногк наступних показників:

НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

 

ТОВ «Силікат-1»

ФГ «Мрія»

Немає можливості виправлення арифметичних та методологічних помилок при заповненні Додатку 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, а саме Табл. 2 – до граничного терміну сплати узгоджених податкових зобов’язань.

Якщо платник податку допустив помилку в додатку (Д4) в номері рахунку чи МФО банку, такий платник податку має право до граничного терміну сплати податкових зобов'язань, визначених у податковій декларації з ПДВ, до якої подано додаток (Д4) з неправильними реквізитами поточного рахунку, подати уточнюючий розрахунок з додатком (Д4). В такому уточнюючому розрахунку всі графи, крім реквізитів платника податку, залишаються не заповненими (прочерки та нулі не проставляються), а в додатку (Д4) зазначаються лише вірні реквізити поточного рахунку, на який мають бути перераховані відповідні кошти. Решта полів додатка (Д4) не заповнюються (прочерки та нулі не проставляються).

У разі якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати на поточний рахунок, і така сума перевищує суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована на поточний рахунок платника.

 

Лівобережне УМГ

ВАТ «Золотоніське АТП 17112»

Відсутність можливості реєстрації податкових накладних з великими сумами реалізації у зв’язку із недостатнім розрахунковим лімітом.

Сума ліміту може бути збільшена за рахуногк наступних показників:

НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

 

СТОВ «Піщальники»

С/г підприємство виростило пшеницю і продає на експорт. В ПН фіксувати як операція звільнена від оподаткування ПДВ чи віднести як за нульовою ставкою?

п.15 2 ПКУ . Тимчасово до 31 грудня 2017 року включно від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.

До 31 грудня 2017 року включно призупинити дію пункту 197.21 статті 197 цього Кодексу.

 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика»

С/г підприємство перераховує на додатковий електронний рахунок кошти. Чи потрібно приносити до податкової до кінця кожного податкового періоду виписку з банка про перерахування таких коштів?

Ні. Відповідно до Постанови від 12.01.2011 №11

ТОВ «Суботів»

При заповненні дод. 4 до декларації з ПДВ автоматично заповнюється графа 4 таблиці ( до повернення в бюджет ), а фактично необхідно заповнити лише графу 5 таблиці ( до повернення на розрахунковий рахунок ). Як здати дод. 4 до декларації з ПДВ без заповнення графи 4.

Заповнити правильно дод.4 без автоматичного заповнення.

ВАТ „Промінь АА”

Як правильно заповнити дод.4 до податкової декларації з ПДВ за серпень 2015 року?

Щодо особливостей перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету

У разі якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти до бюджету, то такий платник податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4).

В такому випадку у додатку (Д4) платник зобов'язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі - таблиця про відомості).

Сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, відображається в графі 4 таблиці про відомості та визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 - гр. 2).

При цьому графа 5 "Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника" не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються).

В текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати до бюджету. Така сума може бути меншою або рівною сумі, визначеній у графі 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати до бюджету, і така сума перевищує суму, визначену у графі 4 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована до бюджету.

Слід зазначити, що за рахунок зайво зарахованих коштів платником податку може бути погашений податковий борг з податку на додану вартість, що обліковується в ІКПП платника податку, а також розстрочені, відстрочені грошові зобов'язання з ПДВ.

Таким чином, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти, і при цьому в ІКПП платника податку наявні суми розстрочених або відстрочених грошових зобов'язань чи податкового боргу з податку на додану вартість, такі зайво зараховані кошти за рішенням платника податку, яке він відображає в додатку до декларації (Д4), можуть бути спрямовані в рахунок погашення суми розстрочених або відстрочених грошових зобов'язань чи податкового боргу з податку на додану вартість.

При цьому зайво зараховані кошти, які платник виявив бажання перерахувати до бюджету, зараховуються виключно в рахунок погашення податкових зобов'язань з податку на додану вартість, а також податкового боргу чи розстрочених або відстрочених сум з цього податку.

Якщо платник податку при складанні додатка (Д4) допустив помилку в цифрових показниках, то уточнюючий розрахунок для виправлення такої помилки не подається. Зайво зараховані кошти можуть бути перераховані до бюджету / на поточний рахунок платника лише у випадку відображення правильних показників у додатку (Д4), який подається у складі податкової декларації за наступний звітний період (за умови наявності на момент подання такої декларації на електронному рахунку платника зайво зарахованих коштів).

Щодо особливостей перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника на поточний рахунок платника

У разі якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4).

При цьому відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Кодексу перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

У разі якщо за результатами звітного періоду у платника наявне перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді, то зайво зараховані кошти платнику на поточний рахунок не повертаються, незалежно від розміру такого перевищення.

Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, відображається у графі 5 таблиці про відомості додатка (Д4), яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3).

В текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості.

Номер поточного рахунку, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, та МФО відповідного банку обов'язково вказуються платником в текстовій частині під таблицею про відомості у спеціально передбачених полях.

 

ТОВ "ВЕТФАРМА"

Як правильно заповнити Додаток 4 до податкової декларації з ПДВ, щоб повернули кошти з електронного казначейського рахунку?

У разі якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані кошти і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4).

При цьому відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Кодексу перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

У разі якщо за результатами звітного періоду у платника наявне перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді, то зайво зараховані кошти платнику на поточний рахунок не повертаються, незалежно від розміру такого перевищення.

Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, відображається у графі 5 таблиці про відомості додатка (Д4), яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр. 1 - гр. 2 - гр. 3).

В текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості.

Номер поточного рахунку, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, та МФО відповідного банку обов'язково вказуються платником в текстовій частині під таблицею про відомості у спеціально передбачених полях.

 

БМПП "АРКАДІЯ "

У чому можуть бути причини неповернення коштів після заповнення Додатку 4 до податкової декларації з ПДВ?

Неправильне заповнення всіх необхідних реквізитів в додатку 4.

ФГ «Прут»

Скажіть, можливо якось виправити помилку якщо податкові зобов’язання з ПДВ сплачено на бюджетний рахунок, а не через рахунок в СЕА ПДВ? Передбачені штрафи за це чи ні?

Не передбачено штрафних санкцій.

 

Вторник, 15 сентября, 2015