Срок уплаты ЕСВ

Срок уплаты ЕСВУправління доходів і зборів фізичних осіб Головного управління ДФС у Житомирській області нагадує, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску., встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншого за розмір мінімального страхового внеску.

Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється у розмірі 34,7 відсотка.

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 9 Закону № 2464 фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний .внесок.

Водночас згідно з підпунктом 2 пункту 6 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953 (далі - Інструкція № 449), фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, Сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, граничний термін сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування - 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

У разі якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт і 1 розділу IV Інструкції № 449).

 До відома: Лист ДФСУ №39858/7/99-99-17-03-01-17 від 29.10.2015 «Про надання роз’яснення».

Источник: ]]>http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/221718.html]]>

Вторник, 3 ноября, 2015