Статистическая отчетность в 2016 году

]]>соната для подачи отчетности бесплатно]]>

Госстат Украины утвердил на 2016 год табель (перечень) форм государственных статистических наблюдений, альбом форм, а также календарь представления отчетности.

утверждены формы статистической отчетности и табель на 2016 год

Обратите внимание, что отменены следующие формы государственных статистических наблюдений:

 • 4-житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання житлових приміщень" (]]>11.08.2015 №185]]>);

 • 1-ПГО (річна) "Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації " (]]>24.07.2015 №]]>176);

 • 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за  січень-______ 20__ року" (]]>19.08.2015 №]]>191);

 • 4-сільрада (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20 __ року" (19.08.2015 №191);

 • 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність за  __ квартал 20__ року" (]]>19.08.2015 №]]>191);

 • 4OP-MO (раз на рік) "Анкета обстеження підприємств щодо уточнення переліку місцевих одиниць " (19.08.2015 №192);

 • 43-зв’язок (річна) "Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування" (19.08.2015 №193);

 • 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)" (21.08.2015 № 198);

 • 2-торг (авто) (річна) "Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них" (28.09.2015 № 221);

 • 29-сг (меліорація) (річна) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошувальних земель, з осушених земель" (25.09.2015 №219);

 • 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "__" ______ 20__ року" (25.09.205 №219);

 • 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (30.09.2015 № 260);

 • 1-водопровід (річна) "Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)" (21.08.2015 № 196);

 • 1- газ (річна) "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу" (21.08.2015 № 196);

 • 1-теп (річна) "Звіт про постачання теплоенергії" (21.08.2015 № 197);

 • 1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" (21.10.2015 № 307);

 • 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності" (14.12.2015 № 356);

 • 1-біржа (річна) "Звіт про діяльність біржі" (06.11.2015 № 318);

 • 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) (16.12.2015 № 357);

 • Додаток до форми № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) (16.12.2015 № 357);

 • 1-буд (квартальна) "Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва" (21.12.2015 №363);

 • ДН (річна) "Картка обліку доктора наук" (]]>21.12.2015 №]]> 362);

 • Додаток № 1 до форми № ДН (річна) "Список змін до картки доктора наук" (]]>21.12.2015 №]]> 362);

 • Додаток № 2 до форми № ДН (річна) "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді" (]]>21.12.2015 №]]>362);

 • КН (річна) "Картка обліку кандидата наук" (]]>21.12.2015 №]]> 362);

 • Додаток № 1 до форми № КН (річна) "Список змін до картки кандидата наук" (]]>21.12.2015 №]]> 362);

 • Додаток № 2 до форми № КН (річна) "Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді" (]]>21.12.2015 №]]> 362).

Изменены сроки подачи и периодичность:

 • S2204006 - 85-к (річна) "Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу на 20__ рік" (наказ від 17.12.2015 № 359) - змінено граничний термін подання з 20 січня на 28 лютого;

 • (не розроблена) - 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали" (наказ від 25.09.2015 № 219) - змінено граничний термін подання з 2 грудня на 4 грудня;

 • S2701312 - 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів" (наказ від 25.09.2015 № 219) - змінено періодичність подання з місячної на квартальну.

Добавлена новая форма:

 • S0300307 - № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (наказ від 12.06.2015 № 149).
Вторник, 12 января, 2016