Усовершенствования в системе Электронного администрирования НДС

Депутаты приняли Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налога на добавленную стоимость» ( законопроект №2173а "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість").

В частности, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных не применяются к плательщикам до 1 октября 2015 года - предусмотрены изменения в пункт 34 "Переходных положений" Налогового кодекса ( штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных не применяются к налогоплательщикам до 1 октября 2015 года )

Законопроектом в числе прочего предусмотрены следующие поправки:

 1.  надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

 2.  скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;

 3. скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ (реквізити щодо місцезнаходження покупця/продавця та вид цивільно-правового договору);

 4.  врегулювання питання отримання податкових накладних філіями (структурними підрозділами) платника податкових накладних шляхом відображення в податковій накладній числового номера філії (структурного підрозділу) покупця, якій здійснюється постачання товарів/послуг;

 5.  визначити, що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;

 6. надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);

 7. надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;

 8. продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

 9. для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити „обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:

  1. суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”);

  2. суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;

  3. суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;

  4. залишку коштів на електронному рахунку платника;

 10. продовження строків реєстрації податкових накладних, складених в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в Єдиному реєстрі податкових накладних до 31 календарного дня;

 11. визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України „Про виконавче провадження”, та зобов’язати знати арешт з коштів, на які такий арешт був накладений.