Обновление ПО Единое окно 1.22.3 от 30 марта 2016 года

скачать единое окно

Програмне забезпечення «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"», версія 1.22.3 (станом на 30.03.2016 р.).

Даний комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 12.02.2016 року по 30.03.2016 року включно (містить доповнення починаючи з версії 1.22.0.0) та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.22.*, при цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними

Перелік змін та доповнень 1.22.3

Нові версії документів:
1. На виконання наказу Мінфіну від 31.12.2016 № 3107 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 р. за № 137/28267 додано нові версії документів (початок дії документів з 01.04.2016):
F/J1201008 – "Податкова накладна ";
F/J1201108 – "Додаток до податкової накладної";
F/J1201208 – "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ".
2. На виконання наказу Мінфіну від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження форми та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 р. за № 220/28350 додано нові версії документів (початок дії документів з 01.05.2016):
F/J0500203 – "Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)";
F/J0525002 – "Довідка про використані розрахункові книжки ".
3. З метою вдосконалення приймання фінансової звітності в електронному вигляді через автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності" додано наступні форми статистичної звітності (початок дії документів з 01.04.2016):
S0100113 – Ф1. Баланс;
S0100213 – Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
S0100309 – Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
S0103353 – Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
S0104008 – Ф4. Звіт про власний капітал;
S0105007 – Ф5. Примітки до річної звітності;
S0106005 – Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами";
S0110011 – 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;
S0111003 – 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;
S0200202 – (до форм № 1-6) Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади;
S0200702 – (до форми № 1-м, 2-м) Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади;
S0200802 – (до форми № 1-мс, 2-мс) Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади.
4. З метою створення нових та удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми (початок дії документів з 01.04.2016):
J/F 1303001 – Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних;
J/F 1403001 – Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних.
Приклади формування електронних документів (Excel-файли):
    Податкова накладна(8).xls – Створено новий файл прикладу відповідно до його нової версії.
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Приклади формування електронних документів (Excel-файли):
    ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(14).xls – Виправлено помилку при формуванні переліку значень полів Таблиці 2.
Довідники:
spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" – станом на 30.03.2016.

СКАЧАТЬ  ПО Єдине вікно подання звітності 1.22.3

Четверг, 25 Февраль, 2016