Обновленные формы отчетности в IFIN

Обвноленные формы отчетов в ГФСУ и Статистику в ]]>Айфин]]>:

 • S2700913              № 11-заг Надходження худоби та птиці на переробні підприємства (квартальна)
 • S2702702             № 1-риба (квартальна). Звіт про добування водних біоресурсів
 • F1303001             Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних
 • J1303001             Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних
 • S2701111             № 13-заг Надходження молока на переробні підприємства (квартальна)
 • S0200802             Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам  державної влади (до форми № 1-мс, 2-мс)
 • S0200702             Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми № 1-м, 2-м)
 • S0106005             Додаток до приміток до річної фінансової звітності* № 6 (річна)
 • S0105007             № 5 Примітки до річної фінансової звітності (річна)
 • S0104008             № 4 Звіт про власний капітал (річна)
 • S0103353             Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
 • S0100309             № 3 Звіт про рух грошових коштів (річна)
 • S0100213             № 2 Звіт про фінансові результати (річна, квартальна)
 • S0100113             Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 • S0111003             № 1-мс 2-мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (річна, квартальна)
 • S0301113             № 1-ПВ Звіт з праці (квартальна)
 • S0110011             (S0110011)№ 1-м 2-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (річна, квартальна)

Источник: ]]>https://www.ifin.ua/News/Show/16029]]>

Четверг, 14 Апрель, 2016