Перечень форм отчетности, которые можно подавать в электронном виде в Статистику в 2020 году

На сайте Государственной службы статистики разместили перечень форм статистической отчетности, которую в 2020 году нужно подавать в электронном формате.

Перечень форм статистических наблюдений и финансовой отчетности, которые могут подаваться в электронном виде в 2020 году содержит 47 отчетов. Однако, как отмечает Государственная служба статистики, данный перечень может расширяться по мере реализации отчетов в электронном формате.

№ з/п

Назва форми

Коротка назва форми

Код шаблону форми

Звітний період дії шаблону форми

Освіта

1.

Звіт про діяльність закладу вищої освіти на початок 20__/__ навчального року

№ 2-3 нк (один раз на рік)

S2202306

для звіту за 2019 рік

2.

Звіт про роботу аспірантури та докторантури

№ 1-нк (річна)

S2204105

для звіту за 2019 рік

Населені пункти та житло

3.

Житловий фонд станом на 1 січня 20___року

№ 1-житлофонд (річна)

S0900110

для звіту за 2019 рік

Суспільна діяльність

4.

Звіт про діяльність громадської організації

№ 1-громадська організація (річна)

S3200308

для звіту за 2019 рік

Економічна діяльність

5.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

№ 1-Б (річна)

S0210112

для звіту за 2019 рік

6.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

№ 2-Б (річна)

S0200309

для звіту за 2019 рік

7.

Звіт про роботу міського електротранспорту

№ 2-етр (місячна)

S1600212

зі звіту за січень 2020 року

 8.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

№ 11-заг (квартальна)

S2700913

зі звіту за І квартал 2020 року

9.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

№ 13-заг (квартальна)

S2701113

зі звіту за І квартал 2020 року

10.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

№ 51-авто (місячна)

S1605111

зі звіту за січень 2020 року

11.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

№ 31-вод (квартальна)

S1803108

зі звіту за І квартал 2020 року

12.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

№ 31-авто (квартальна)

S1616008

зі звіту за І квартал 2020 року

13.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

№ 51-вод (місячна)

S1805108

зі звіту за січень 2020 року

14.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

№ 51-ца (місячна)

S2105110

зі звіту за січень 2020 року

15.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (місячна)

S1904108

зі звіту за січень 2020 року

16.

Звіт про використання та запаси палива

№ 4-мтп (річна)

S1904413

для звіту за 2019 рік

17.

Звіт про постачання та використання енергії

№ 11-мтп (річна)

S1901111

для звіту за 2019 рік

18.

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

№ 4-сг (річна)

S2700412

для звіту за 2020 рік

19.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

№ 37-сг (місячна)

S2703008

зі звіту за липень 2020 року

20.

Звіт про використання добрив і пестицидів

№ 9-сг (річна)

S2702010

для звіту за 2019 рік

21.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

№ 29-cг (річна)

S2702912

для звіту за 2019 рік

22.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

№ 50-сг (річна)

S2702114

для звіту за 2019 рік

23.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

№ 24-сг (місячна)

S2702412

зі звіту за січень 2020 року

24.

Звіт про товарооборот торгової мережі

№ 1-торг (місячна)

S0600114

зі звіту за січень 2020 року

25.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

№ 1-опт (квартальна)

S0601314

зі звіту за І квартал 2020 року

26.

Звіт про обсяг оптового товарообороту

№ 1-опт (місячна)

S0603206

зі звіту за січень 2020 року

27.

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

№ 1-газ (піврічна)

S0700552

зі звіту за II півріччя 2019 року

28.

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

№ 1-електроенергія (піврічна)

S0700612

зі звіту за II півріччя 2019 року

29.

Звіт про виконання будівельних робіт

№ 1-кб (місячна)

S0701113

зі звіту за січень 2020 року

Макроекономічна діяльність

30.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

№ 2К-Т (квартальна)

S0603302

зі звіту за І квартал 2020 року

31.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

№ 2К-С (квартальна)

S2703602

зі звіту за І квартал 2020 року

Ціни

32.

Звіт про ціни на ринку житла

№ 1-ціни (житло) (квартальна)

S0700503

     зі звіту за І квартал 2020 року

Наука та інновації

33.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства

№ 1-інновація (один раз на два роки)

S2500112

для звіту за 2019 рік

Навколишнє середовище

34.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__р.

№ 1-екологічні витрати (річна)

S1100111

для звіту за 2019 рік

Інформаційне суспільство

35.

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

№ 14-зв’язок (квартальна)

S1201113

зі звіту за І квартал 2020 року

36.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

1-ІКТ (річна)

S1300108

для звіту за 2019 рік

Фінансова звітність

37.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

№ 1(річна, квартальна)

S0100113

зі звіту за 2019 рік

38.

Звіт про фінансові результати

№2(річна, квартальна)

S0100213

зі звіту за 2019 рік

39.

Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)

№ 3(річна)

S0100309

зі звіту за 2019 рік

40.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

№ 3-н(річна)

S0103353

зі звіту за 2019 рік

41.

Звіт про власний капітал

№ 4(річна)

S0104008

зі звіту за 2019 рік

42.

Примітки до річної фінансової звітності

№ 5(річна)

S0105007

зі звіту за 2019 рік

43.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

№ 6(річна)

S0106005

зі звіту за 2019 рік

44.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс

№ 1-м(річна, квартальна)

S0110012

зі звіту за 9 місяців 2019 року

45.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати

№ 2-м(річна, квартальна)

S0110012

зі звіту за 9 місяців 2019 року

46.

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс

№ 1-мс(річна, квартальна)

S0111004

зі звіту за 9 місяців 2019 року

47.

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати

№ 2-мс(річна, квартальна)

S0111004

зі звіту за 9 місяців 2019 року

Источник: ]]>http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/zvitn/2020.htm]]>

Также обращаем внимание, что обнародованы проекты альбома и общего табеля статотчетности на 2020 год.

Кроме того, на сайте Госстата обнародован проект календаря представления форм госстатнаблюдений и финансовой отчетности в 2020 году.

Четверг, 14 Ноябрь, 2019

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов