Понижающий коэффициент в отчете по ЕСВ: разъяснения ДФСУ

Имеет ли право плательщик ЕСВ не применять понижающий коэффициент, если выполняются все условия для его применения?

 Відповідно до п. 9 прим. 5 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 2464), по 31 грудня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами розмір єдиного внеску, встановлений частиною п'ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону N 2464 для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464, застосовується з понижуючим коефіцієнтом (далі - коефіцієнт), якщо платником виконуються одночасно такі умови:       

  •  база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці має збільшитись на 20 відс. і більше порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;       

  •  після застосування понижуючого коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці має скласти не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;        

  • кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не повинен перевищувати 200 відс. середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.       

 У разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску зазначає про це в звіті.      

 Платник єдиного внеску, що застосував коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені Законом N 2464 строки, позбавляється права в майбутньому застосувати коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки (боргу).

Право на застосування коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг). Тобто у разі дотримання умов, визначених п. 9 прим. 5 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464, платники єдиного внеску мають право з метою зменшення навантаження на фонд оплати праці застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки єдиного внеску.        

Однак Закон N 2464 не містить вимог щодо обов'язкового застосування понижуючого коефіцієнта.

Понижающий коэффициент ЕСВ при начислении декретных

ДФС у Вінницькій області нагадує, що для застосування понижуючого коефіцієнта потрібно визначити базу нарахування ЄСВ в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (далі - БН(зо)).

БН(зо) - це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 року / кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року, яким нараховано виплати.

При розрахунку Коефіцієнта здійснюється порівняння показників відповідного місяця 2015 року із середньомісячними показниками за 2014 рік. Зокрема, показника середньої заробітної плати по підприємству в певному місяці 2015 року, який визначався шляхом ділення загальної нарахованої заробітної плати, на яку нараховувався єдиний внесок у відповідному місяці, на кількість працівників, яким вона нарахована.

Особи, що перебувають на лікарняному у зв'язку з вагітністю та пологами, включаються до кількості застрахованих осіб у тому звітному періоді, у якому таким працівникам нараховано допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до ]]>пункту 3 розділу IV Інструкції № 449]]>, нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо:

• визначається середньоденний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

• визначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

  •  визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений Законом для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);
  • визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений ]]>Законом]]> (2 %).

Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування.

Таким чином, оскільки при розрахунку Коефіцієнта здійснюється порівняння показників відповідного місяця 2015 року із середньомісячними показниками за 2014 рік, то загальна сума нарахованої допомоги враховується тільки в тому місяці, в якому були здійснені нарахування.

Исправление ошибки при расчете понижающего коэффициента в отчете ЕСВ

Налоговики разъяснили, что когда работодатель обнаружил ошибку в расчете понижающего коэффициента ЕСВ, который был применен в предыдущих отчетных периодах, то он должен осуществить перерасчет ЕСВ за предыдущие периоды. 

Результаты такой корректировки отражаются в строках 6.1.9-6.1.13 и / или 7.1.9-7.1.13 таблицы 1 Отчета по ЕСВ. 

Однако если работодатель имел право, но не применил понижающий коэффициент, то он не имеет права на перерасчет ЕСВ.

Письмо-разъяснение от ГФСУ:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 08.10.2015 р. № 1586/10/19-00-17-03-07-02/10233

Щодо застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні звітні періоди

Головним управлінням ДФС у Тернопільській області розглянуто запит щодо застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні звітні періоди, про що повідомляємо наступне.

З метою дотримання умов, що надають право роботодавцям на застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та при його розрахунку, страхувальники використовують інформацію, зазначену ними у звітності, керуючись вимогами Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449).

Відповідно до п. 9 прим. 5 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 страхувальники при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами можуть застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за умови дотримання певних умов.

Згідно з п. 9 прим. 5 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 у разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зазначає про це в звіті.

Обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується ЄВ (частина друга ст. 9 Закону № 2464).

При цьому, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування (п.п. 3 п. 3 розд. ІV Інструкції № 449).

Формою таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, яка формується із даних таблиці 6 цього додатка, передбачено рядок 6 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)» та рядок 7 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)».

Тому, якщо роботодавець виявив помилку в розрахунку розміру понижуючого коефіцієнта, допущену у періодах, що передують звітному, він може здійснити перерахунок єдиного внеску за попередній звітний період (за умови, що понижуючий коефіцієнт в попередньому періоді, який коригується, було застосовано). Результати такого коригування відображаються в рядках 6.1.9 – 6.1.13 та/або 7.1.9 – 7.1.13 таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску.

Однак, якщо роботодавець дотримався умов для застосування понижуючого коефіцієнта, визначених законодавством для попереднього звітного періоду, однак не застосував його, він не має права здійснити перерахунок єдиного внеску за такий період застосовуючи понижуючий коефіцієнт.

Заступник начальника   С.С. Денисюк

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов