Типичные ошибки при заполнении отчета по ЕСВ

Основной месячный отчет по ЕСВ (Приложение 4 Порядка №435) состоит:

 •   из общих таблиц, где декларируются суммы начисленного единого взноса, в целом, по страхователю:
  • Таблиця 1 «Нарахування єдиного внеску»,  
  • Таблиця 2 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»,
  • Таблиця 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу»,
  • Таблиця 4 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення» ;
 • И таблиц, где отображается информация в разрезе застрахованных лиц:
  • Таблиця 5 «Відомості про трудові відносини осіб»,
  • Таблиця 6 «Відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованих осіб»,
  • Таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»,
  • Таблиця 8 «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною … »,
  • Таблиця 9 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу».

Информация о суммах начисленной заработной платы (дохода), сумм начисленного денежного обеспечения, сумм начисленных страховых взносов, которая содержится в таблицах в разрезе застрахованных лиц (таблицы 6-9), в конечном должна найти свое отражение в соответствующих строках задекларированных сумм, в целом , по страхователю (таблицы 1-4).

Далее ПФУ обратил внимание на следующие особенности при заполнении отчета по ЕСВ. (Источник: ]]>http://pfu.cv.ua/]]>)

З метою зменшення випадків допущення помилок при формуванні звітних документів слід пам’ятати про:

1) Зв’язок між таблицями звітності (Таблиця 5 (Відомості про трудові відносини осіб); Таблиця 6 (Відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованих осіб); Таблиця 7 (Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства)) в частині періоду трудових відносин та, відповідно, що розрахунок кількості календарних днів, а також період дії підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (за їх наявності), безпосередньо повязані з періодом трудових відносин.

2) Зв’язок між таблицями звітності (Таблиця 5 (Відомості про трудові відносини осіб); Таблиця 6 (Відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованих осіб)) в частині визначення категорії особи в Таблиці 5 (від 1 до 6: 1-наймані працівники з трудовою книжкою; 2-наймані працівники (без трудової книжки) і т.д.)  та коду категорії застрахованої особи в Таблиці 6 (від 1 до 49 в залежності від категорії особи: 1-найманий працівник на загальних підставах; 2-працюючий інвалід; 3-особа льотного складу і т.д.). 

3) Зв'язок між кодом категорії застрахованої особи, базою нарахування єдиного внеску та розмірів ставок ЄСВ в Таблиці 6.

4) На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах), за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди, а також у зв’язку з донарахуванням суми  різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу).

 Типові помилки, які допускаються страхувальниками при формуванні звітних документів в розрізі застрахованих осіб 

Зміст помилки та /або розшифровка помилкиКоментарДії щодо виправлення помилки 
Таблиця 5 (Відомості про трудові відносини осіб) Додатку 4 
Таблиця 5 аркуш 2 рядок 5. Для ЗО ПЕТРЕНКО ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА з категорією особи 1 в полі «Дата закінчення трудових відносин, відносин за договорами ЦПХ та відпусток» дублюються записи про дату закінчення таких відносинПо згаданій особі, страхувальником в таблиці 5 двічі відображено записи щодо дати закінчення трудових відносин. Тобто, страхувальником можливо була допущена помилка у відображені  періодів звільнення та/або прийняття на роботу, або з невідомих причин особу відобразили в таблиці 5 двічіЗвірити періоди трудових відносин страхувальника із застрахованою особою, уточнити правильність застосування категорії особи.  Виправити помилку та повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 5)
Таблиця 5 аркуш 1 рядок 10. Поле "Прізвище, ім`я, по батькові" містить заборонені символи. ПІБ необхідно вносити на українській мові.При заповнені реквізитів таблиці 5 страхувальником були використані заборонені символи (наприклад, помилково використано латинські або російські символи)Виправити помилку шляхом введення дозволених символів (введення українською мовою) та повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 5)
Таблиця 5 аркуш 6 рядок 7. Для ЗО ДОНИК ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 3111111192 з категорією 1 заповнено колонку "Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1-так, 0-ні)". Зазначена колонка заповнюється лише для категорії 3.В таблиці 5 для зазначеної особи страхувальником було визначено категорію - 1(наймані працівники з трудовою книжкою) та заповнено поле "Договір ЦПХ за основним місцем роботи", хоча згадане поле повинно заповнюватися для осіб з категорією -3 (особи, які виконують роботи за договорами ЦПХ). Слід, зауважити, що страхувальником можливо була допущена помилка у визначені категорії особи, або помилково заповнено поле "Договір ЦПХ за основним місцем роботи"   Провести уточнення категорії по згаданій застрахованої особи, заповнити поля з врахуванням фактично визначеного коду. Після виправлення помилок повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 5)
Таблиця 5 аркуш 1 рядок 4. Для ЗО ІВЧЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА 3121151111 з категорією 4 заповнено колонку "Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1-так, 0-ні)". Зазначена колонка заповнюється лише для категорії 3.Страхувальником в таблиці 5 заначеній  особа,  якій надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного до досягнення нею шестирічного віку (використано код категорії особи - 4 ), одночасно заповнено реквізит "Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1-так, 0-ні)", що заповнюється лише  під час використання категорії - 3 (особи, які виконують роботи за договорами ЦПХ)Провести уточнення категорії застрахованої особи (зазначеної в таблиці 5 аркуш 1 рядок 4),  заповнити поля з врахуванням фактично визначеного коду. Після виправлення помилок повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 5). Якщо особі, дійсно  надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного до досягнення нею шестирічного віку, тоді колонка  "Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1-так, 0-ні)" не повинна бути заповнена.
Зміст помилки та /або розшифровка помилкиКоментарДії щодо виправлення помилки 
Таблиця 6 (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам) Додатку 4 
Таблиця 6 аркуш 2 рядок 10. Для ЗО ПЕТРЕНКО ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ 2391111111 з кодом категорії 1 заповнено поле «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами". Зазначене поле заповнюється лише для ЗО з категоріями 42,43,44 та 45По згаданій у тексті помилки особі (катерогія ЗО - 1 - найманий працівник на загальних підставах), заповнено поле «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами". Зазначене поле заповнюється лише для ЗО з категоріями 42,43,44 та 45. Тобто, можливо, що страхувальником було неправильно визначено код застрахованої особи, або помилково заповнено реквізит «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами"Провести уточнення коду категорії застрахованої особи зазначеної в таблиці 6 аркуш 2 рядок 11. Заповнити поля з врахуванням фактичного змісту реквізитів, враховуючи визначений код категорії застрахованої особи. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 6)
Таблиця 6 аркуш 2 рядок 5. Для ЗО ІВЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА 2371111111 в полі "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця" кількість днів внесено за звітний місяць більше ніж в одному рядку, крім ЗО з кодами 42,43,44,45. Значення цього показника має вноситися одним числом в одному з рядків заповнених за звітний місяць. Виправте зазначену помилкуПо згаданій у тексті помики особі, в двох (або більше) рядках заповнено поле  "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця". Зазначене поле може бути заповнено більше ніж один раз по застрахованій особі у випадках, якщо відображається нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (коди ЗО - 42,43,44 та 45).  Тобто, можливо, було неправильно визначено код застрахованої особи, або помилково заповнено реквізит "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах...".Провести уточнення коду категорії застрахованої особи зазначеної в таблиці 6 аркуш 2 рядок 5. Заповнити поле  "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця"  враховуючи: а) визначений код категорії застрахованої особи; б) фактичний зміст згаданого резвізиту та правил заповнення. Після виправлення помилок повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 6)
Таблиця 6 аркуш 9 рядок 7. Для ЗО ІЛЮК МАРИНА МИКОЛАЇВНА 2911213115 з кодом категорії 42, 43, 44, 45 відсутній запис в таблиці 5 з категорією особи "5"По згаданій у тексті помики особі, страхувальником в таблиці 6 використано код категорії ЗО - 42 (особи, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах) та відображено нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, проте зазначена особа не відображалась в таблиці  5. Тобто, можливо, що страхувальником було помилково не включено даного працівника до таблиці 5, яка вимагає відображення періоду початку перебування осіб у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.Включити в таблицю 5 запис щодо працівника у якого в таблиці 6 були відображуні суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Врахувати в таблиці 5 необхідний код особи 5 (особи яким надана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами) та відобразити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 5)
Таблиця 6 аркуш 7. Сума в полі "Разом за аркушем документів" не дорівнює підсумку по аркушу сумам по ЗО, що зазначені в полі "Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітку/доходу)", При цьому суми з типом нарахувань 3,5,7,9,12 повинно враховувати зі знаком мінус, суми з типом нарахувань 1,2,4,6, 8 та 11 враховувати зі знаком плюс"                                                    Таблиця 1 рядок 5. зазначено суму відміну від загального підсумку графи "Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробіткудоходу)" таблиці 6 додатку 4 по всіх застрахованих особах, крім застрахованих осіб з типом нарахувань 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 В звіті спостерігається невідповідність підсумкових значень, в цілому, по аркушу  Таблиці 6 та сум зазначених у Таблиці 1 щодо вказаних в тексті помилки реквізитів.  Можливими факторами, які привели до даної ситуації можуть бути: 1. Підсумкові значення, які відображені в таблиці 6 не були враховані при формуванні таблиці 1; 2. Невірно визначені типи нарахувань в розрізі застрахованих осіб в таблиці 6; 3. Невірно відображені суми, як в розрізі застрахованих осіб, так і, в цілому, по таблиці 1Перевірити суми в полі "Разом за аркушем документів" таблиця 6, при цьому, обов’язково врахувати, що суми з типом нарахувань 3,5,7,9 та 12 враховуються зі знаком "мінус", а суми з типом нарахувань 1,2,4,6, 8 та 11 враховуються зі знаком "плюс". Звернути увагу на правильність використання типів нарахувань в розрізі застрахованих осіб (якщо такі використовувались). Перевірити, в розрізі застрахованих осіб, правильність відображення сум (в т.ч. і моменти заокруглення). Впевнившись, що в розрізі застрахованих осіб все відповідає первинним бухгалтерським документам, сформувати відповідні реквізити таблиці 1 на основі сум відображених в таблиці 6. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту 
 Згаданий текст помилки говорить про те, що у звіті страхувальника значення в рядку 3.1 таблиці 1 відрізняється від загальних значень сум, які були вказані в таблиці 6 по  застрахованим особам, у яких визначено коди категорії - 1,2,3,10,11,12,13,14,25,27,28,30,32,41,46,47. В даному випадку, в першу чергу необхідно перевірити правильність відображення в таблиці 6 по застрахованих особах категорій, що згадується у помилці, та правильність відображення сум зар.плати та страхових внесків по них. Після цього сформувати рядок 3.1 таблиці 1 у відповідності з даними в розрізі застрахованих осіб таблиці 6 В таблиці 6: 1. Необхідно перевірити правильність застосування кодів категорії застрахованих осіб (в розрізі працівників), що перелічені в помилці. 2. Перевірити правильність відображення сум заробітної плати та страхових внесків по них, в таблиці 6 (дані порівнюються з первинними бухгалтерськими та іншими документи, які підтверджують нарахування єдиного внеску, або на підставі яких проводиться нарахування (обчислення) єдиного внеску). Одночасно враховувати при розрахунках в розрізі застрахованих осіб правильність заокруглень. Сформувати відповідні рядки таблиці 1 у відповідності з даними в розрізі застрахованих осіб таблиці 6. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (в т.ч. і таблиці, які були виправлені ). 
Таблиця 1 рядок 6.4 "Сума виплат на яку донараховано єдиний внесок" зазначено суму відмінну від загального підсумку графи "Сума нарахованого заробітку/ доходу) в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" таблиці 6 по ЗО з кодом типу нарахувань 2Згаданий  текст помилки говорить про те, що у звіті страхувальника в таблиці 1 у рядку 6.4  значення відрізняється від загальної суми значень, які були вказані в таблиці 6 щодо застрахованих осіб, яким було визначено категірію - 2 (працюючі інваліди). В даному випадку, в першу чергу необхідно перевірити у таблиці 6 правильність відображення по застрахованим особам категорії працюючий інвалід та правильність відображення сум заробітної плати та страхових внесків по них. Сформувати рядок 6.4 таблиці 1 у відповідності з даними таблиці 6 в розрізі застрахованих осіб з категорією працюючі інваліди.   Необхідно перевірити в таблиці 6 правильність відображення по ЗО з категорією працюючий інвалід (оцінити правомірність застосування коду категорії застрахованої особи) та правильність відображення сум заробітної плати та страхових внесків по них (дані порівнюються з первинними бухгалтерськими та іншими документи, які підтверджують нарахування єдиного внеску, або на підставі яких проводиться нарахування (обчислення) єдиного внеску). Сформувати рядок 6.4 таблиці 1 у відповідності з даними таблиці 6 в розрізі застрахованих осіб з категорією працюючі інваліди. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (в т.ч. і таблиці, які були виправлені)
Таблиця 6 аркуш 4 рядок 10. Для ЗО КУРИШ ІВАН ІВАНОВИЧ 3141512111 в полі "Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця" кількість днів співпадає з кількістю календарних днів у місяці, хоча в таблиці 5 наявні дані про факт початку або закінчення трудових, ЦП відносин або початку чи закінчення відпустки по вагітності та пологах (категорії особи в таблиці 5 - 1,2,3. Дані таблиці 5 щодо категорій осіб 4, 5 та 6 не враховувати). При цьому початок не співпадає з першим календарним днем місяця, а закінчення з останнім днем календарного місяця.( Дані таблиці 5 щодо категорій осіб 4, 5 та 6 не враховувати)В таблиці 5 рядок 10 аркуш 4 та таблиці 6 по вкзаній ЗО спостерігається невідповідність між кількістю днів трудових відносин та фактично вказаними датами (щодо прийняття та/або звільнення - таблиця 5). В даному випадку,  в таблиці 6 відображено повний місяць перебування у трудових відносинах, хоча в таблиці 5 зазначено, що особа була  прийнята на роботу 10 числа звітного місяцяДля вказаної ЗО (рядок 10 аркуш 4 таблиця 6) перевірити період трудових відносин у звітному місяці. Заповнити записи в таблиці 5 та таблиці 6 відповідно до вимог Порядку № 435. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4, в т.ч. і ті де проводилось виправлення)
Заповніть таблицю 6, так як заповнено таблицю 1Страхувальником було подано звіт, в комплект якого увійшла лише таблиця 1. Згадана таблиця містила інформацію про кількість працівників у звітному періоді. Враховуючи вимоги пункту 11 розділу ІІ Порядку № 435 (якщо юридичні особи або ФО-підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах передбачених законодавством, звіт за найманих працівників до фіскальної служби не подається), слід зазначити, що страхувальником  в комплект звіту не було включено всі необхідні таблиці, в розрізі застрахованих осіб. Навіть, якщо страхувальник у звітному місяці заробітну плату працівникам не нараховував, то звіт повинен містити таблицю 6, де вказані працівники з нульовими нарахуваннями, але із заповненим реквізитом кількості днів перебування у трудових відносинах. Заповнити таблицю 6 на підставі  бухгалтерський та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення), або які підтверджують нарахування (обчислення)  виплат (доходу), на які   відповідно до Закону нараховується єдиний внесок. Крім того, слід враховувати категорії застрахованих осіб, та типи нарахування (за необхідності). Якщо заробітна плата працівникам не нараховувалась, то в таблиці 6 необхідно відобразити в розрізі застрахованих осіб з нульовими показниками нараховані розміри заробітної плати,  страхових внесків  та проставити кількість днів перебування у трудових відносинах. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту
Таблиця 6 аркуш 3 рядок 6. Для ЗО ДІДИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА в полі "Ознака наявності спецстажу" зазначено наявність підстав для обліку спецстажу "Так", а записів для даної ЗО в таблиці 7 не знайдено. Приведіть у відповідність дані по цій застрахованій особі.Особі, відображеній  у таблиця 6 аркуш 3 рядок 6, страхувальником заповнено значенням "Так"  поле "Ознака наявності спецстажу". Дана відмітка говорить про те, що особа займала посаду, відповідно якої вона має право для обліку спецстажу (що дає право розрахунку пенсії за певних умов). Водночас, з невідомих причин, інформаця щодо згаданої особи відсутня у таблиці 7. Відповідно до вимог формування звітних документів, якщо особа має підстави для обліку спецстажу, то інформація щодо підстав повинна відображатися як в таблиці 6 так і в таблиці 7В даному випадку необхідно перевірити чи дійсно особа  займала посаду, відповідно якої вона має право для обліку спецстажу (що дає право розрахунку пенсії за певних умов). Якщо "так", то внести запис щодо згаданої особи до таблиці 7. Якщо "ні", то вилучити відмітку "Так" з поля  "Ознака наявності спецстажу" з рядка 6 аркуша 3 таблиці 6. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту.
Таблиця 6 аркуш 6 рядок 1. Для ЗО ЛОБАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ 2671111111 не заповнено дані в колонці "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця»В поданій страхувальником звітності, щодо вказаної ЗО (рядок 1 аркуш 6 таблиця 6 ) не заповнено дані в колонці "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця». Згадана колонка не заповнюється лише у випадку, коли на одну застраховану особі у звіті є декілька записів таабо записи не стосуються звітнього періоду, крім випадків застосування кодів категорії застрахованих осіб повязаних з відпусткою по вагітності та пологах (нарахування відповідних виплат щодо до і після родового лікарняного)Заповнити таблицю 6 відповідно до вимог Порядку №435. Повторно сформувати та подати звіт з усіма необхідними таблицями.
Таблиця 6 аркуш 1рядок 5. Для ЗО ГОЛИК ІВАН ІВАНОВИЧ значення в полі "Код категорії застрахованої особи" не відповідає значенням наведеним у довіднику (додаток 2 до Порядку) із підмножини "1, 2, 3, 10-14, 25-30, 32, 36, 37, 38, 39, 41-49". Зазначте код категорії застрахованої особи у відповідності із довідникомВ поданій страхувальником звітності, по вказаній ЗО (таблиця 6 аркуш 1 рядок 5) було заповнено (чи взагалі не заповнено) поле "Код категорії застрахованої особи" символами, які не відповідають значенням наведеним у довіднику (додаток 2 до Порядку) із підмножини "1, 2, 3, 10-14, 25-30, 32, 36, 37, 38, 39, 41-49". Це поле є обовязковим для заповнення. При цьому, в залежності від бази нарахувань та розмірів єдиного внеску (для застрахованих осіб),  значення щодо згаданих кодів вказуються чітко по довіднику (додаток 2 до Порядку).Перевірити по вказаній ЗО правильність заповнення поля "Код категорії застрахованої особи" та відповідність застосованого коду встановленому довіднику (додаток 2 до Порядку). Повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю)
Таблиця 6 аркуш 6 рядок 6. Для ЗО 2991111111 з кодом категорії 1 у колонці "Сума нарахованого ЄСВ за звітний місяць" зазначено суму відмінну від множення суми зазначеної в колонці "Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" на 38.10% (% залежить від класу ризику) та на понижуючий коефіцієнт (за наявності)По вказаній у тексті помилки особі, страхувальником вказані значення, що фактично не відповідають математичним діям. Необхідно перевірити правильність проведених розрахунків в розрізі застрахованої особи, а також правильність застосування заокругленняПеревірити, в першу чергу, правильність застосування коду категорії застрахованої особи, потім - проведення математичних розрахунків, з врахуванням діючих ставок страхового збору та понижуючого коефіцієнта (за наявності). Також перевірити правильність застосування заокруглення. Заповнити таблицю 6. Повторно сформувати та подати звіт з усіма необхідними таблицями.
Таблиця 6 аркуш 8 рядок 8. Для ЗО ГОРН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ (3141711121) сума в полі "Загальна сума нарахованого заробітку/ доходу (усього з початку звітного місяця)" менша суми в полі "Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок", крім сум, які внесені із застосуванням типів нарахувань 2-9, 11, 12. Приведіть у відповідність до бухгалтерських документів зазначені сумиЗагальна сума нарахованого заробітку може бути меншою за суму нарахованого заробітку у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок лише у випадках застосування типів нарахувань 2-9, 11, 12. Згадані типи нарахувань застосовуються у випадках визначених Порядком №435, в залежності від ситуації (узагальнюючими словами, дані типи нарахувань, застосовуються при необхідності виправлення раніше відображених у звітності сум)  Перевірити по вкзаній ЗО відповідність сум відображених у звітності первинним бухгалтерським документам та оцінити можливу необхідність застосування типів нарахування  2-9, 11, 12.Привести інформацію щодо ЗО в таблиці 6 у відповідність до бухгалтерських документів. Після виправлення помилки повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (в т.ч. і таблицю 1). 
Таблиця 6 аркуш 14 рядок 9. Для ЗО ЧЕРВАТЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 3014417163 з кодом категорії 42, 43, 44, 45 не заповнено поле «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» у місяцях, що перевищують звітний місяцьПо згаданій у тексті помилки особі, страхувальником в таблиці 6 вказано код категорії ЗО - 42 (особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами) та відображено значення щодо помісячної розбивки, в тому числі заповнено поле «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами". Проте значення у полі  «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» відсутнє. Тобто,  помилково не було заповнено необхідний реквізит, що і викликало помилкуПо вказаній ЗО в таблиці 6 заповнити поле «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» у місяцях, що перевищують звітний місяць. Повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену таблицю 6)
Таблиця 6 аркуш 2 рядок 4. Для ЗО МАЙСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 3914113112 з кодом категорії 42,43,44,45 заповнено поле «Кількість днів тимчасової непрацездатності"». Це поле з 1 жовтня 2013 для цих категорій не заповнюєтьсяПоле «Кількість днів тимчасової непрацездатності» для категорій застрахованих осіб 42,43,44,45 не заповнюється з причин введення спеціального поля «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами", яке необхідно заповнювати в даному випадку. Отже, з 1 жовтня 2013 при відображені категорій застрахованих осіб, яким надано  відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (42,43,44,45)  поле «Кількість днів тимчасової непрацездатності» не заповнюєтьсяПо вказаній ЗО заповнити таблицю 6 з врахуванням того, що з 1 жовтня 2013 при відображені категорій застрахованих осіб, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (42,43,44,45)  поле «Кількість днів тимчасової непрацездатності» не заповнюється. Повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену таблицю 6)
Таблиця 6 аркуш 1 рядок 1. Для ЗО ЧОВГ ЮЛІЯНА ШТЕФАНІВНА 2111111110 не заповнено дані в колонці "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця».Таблиця 6 аркуш 1 рядок 2. Для ЗО МЕЛЬНИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 3111221110 не заповнено дані в колонці "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця».По згаданих у тексті помилкам, особам, в таблиці 6 (відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованим особам), страхувальником не заповнено поле "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця». Згаданий реквізит є обов'язковим для заповнення, оскільки передбачає інформацію про кількість дні перебування у трудових відносинах зі страхувальником протягом календарного звітного місяця.Заповнити поле "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця». Повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. виправлену Таблицю 6).
Зміст помилки та /або розшифровка помилкиКоментарДії щодо виправлення помилки 
Таблиця 7 (Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства) Додатку 4 
Таблиця 7 аркуш 16 рядок 9. Для ЗО РИМА ВАСИЛЬ ГЕРАСИМОВИЧ зазначте варіант необхідної одиниці виміру та фактичну тривалість спецстажу за кодом підстави (Реквізити 12, 13 та 14 таблиці 7)Страхувальником невірно відображено одиниці виміру та фактичну тривалість спецстажу за кодом визначених підстав для обліку спецстажу.Зазначити варіант необхідної одиниці виміру та фактичну тривалість спецстажу за кодом підстави (Реквізити 12, 13 та 14 таблиці 7). Виправити помилку та повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. сформовану Таблицю 7).
Таблиця 7 аркуш 20 рядок 2. Для ЗО УНГУР ПЕТРО ПЕТРОВИЧ в полі "Кінець періоду" зазначено день більше дати припинення трудових відносин, що зазначена в таблиці 5 для цієї ЗО, крім ЗО з категоріями 3, 4, 5 та 6. Приведіть у відповідність ці даніПо згаданій у тексті помилки особі, страхувальником в таблиці 5 вказано дату припинення трудових відносин відмінну від числових значень, які були відображені в Таблиці 7. Тобто, фактично при співставленні таблиці 5 та таблиці 7 (в даному випадку) можливо робити висновок, що за особою після припинення трудових відносин зі страхувальником, в подальшому, продовжує зберігатися підстава для обліку спецстажу. Отже, страхувальником можливо була допущена помилка (в таблиці 7) у визначенні періоду дії спецстажу, або невірно визначений код категорії застрахованої особи.   Уточнити дату припинення трудових відносин та категорію особи зазначеної в таблиці 5. Сформувати таблицю 7 з врахуванням вимоги, що в полі "Кінець періоду" не може зазначатися день більше дати припинення трудових відносин, що зазначена в таблиці 5 для цієї ЗО, крім ЗО з категоріями 3, 4, 5 та 6. Привести у відповідність ці дані. Виправити помилку та повторно надіслати повний комплект документів сформованого звіту (всі необхідні таблиці Додатку 4 в т.ч. сформовану Таблицю 7).

 

 

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов