Формы финансовой отчетности

 
 
 
Ідентифікатор форми
Назва форми звітності
Документ, що регламентує впровадження
Терміни подання до ДФСУ
Терміни подання до ДССУ
1
 
 
]]>S0100112]]>
 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 
№ 1
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  № 627
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
2
 
 
]]>S0100212]]>
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 
№ 2
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни визначені, у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
3
 
 
]]>S0100308]]>
 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 
№ 3
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
4
 
 
]]>S0103352]]>
 
 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
 
№ 3-н
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
5
 
 
]]>S0104007]]>
 
 
Звіт про власний капітал
 
№ 4
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року
№ 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
6
]]>J0901702]]>
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року
№ 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
7
]]>J0901801]]>
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
8
]]>J0901902]]>
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
9
]]>J0902002]]>
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
10
]]>J0902102]]>
Консолідований звіт про власний капітал 
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  № 627 
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
11
]]>J0902201]]>
Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
               ___
12
]]>J0902301]]>
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
13
]]>J0902401]]>
Звіт про прибутки і збитки банку
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
14
]]>J0902501]]>
Звіт про сукупний дохід банку
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
15
]]>J0902601]]>
Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
16
]]>J0902701]]>
Звіт про рух грошових коштів банку (за прямим методом)
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
               ___
17
]]>J0902801]]>
Звіт про рух грошових коштів банку (за непрямим методом)
Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026
у терміни подання декларації з податку на прибуток
                ___
18
 
 
]]>S0110010]]>
 
 
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
 
№ 1-м, 2-м
Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000  за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013 № 627
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
19
 
 
]]>S0111002]]>
 
 
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
 
№ 1-мс, 2-мс
Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000  № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000  за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013  № 627
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
20
 
 
]]>S0105006]]>
 
 
Примітки до річної фінансової звітності
 
№ 5
 
Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000  № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000  за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011  № 1591
у терміни подання декларації з податку на прибуток
 у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
21
 
 
]]>S0106004]]>
 
 
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
 
№ 6
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412.
___
у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419
22
 
]]>S0200201]]>
Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"
___
у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. № 419

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов