Изменение прожиточного минимума и минимальной зарплаты

Верховна Рада України ухвалила ]]>Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати)]]>

Законом, зокрема, передбачено перенесення підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року.

Таким чином, з 01.09.2015 р. розмір мінімальної заробітної плати становитиме 1 378 гривень, а прожитковий мінімум:

 •  на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1330 грн,
 • для дітей віком до 6 років - 1 167 гривень;
 • для дітей віком від 6 до 18 років - 1 455 гривень;
 • для працездатних осіб – 1378 грн,
 • осіб, які втратили працездатність – 1074 грн

Передбачено також такі зміни основних показників державного бюджету:

 • збільшення доходів на 14.311,4 млн. грн. (або на 2,8%), у т.ч. за загальним фондом збільшення на 16.412,7 млн. грн. та за спеціальним фондом зменшення на 2.101,3 млн. грн.;
 • збільшення видатків на 14.343,4 млн грн (або на 2,5%), у т.ч. за загальним фондом збільшення на 16.412,7 млн грн та за спеціальним фондом зменшення на 2.069,3 млн грн;
 • збільшення повернення кредитів на 32 млн грн (за спеціальним фондом).

Враховуючи, що за підсумками 8 місяців 2015 року спостерігається перевиконання дохідної частини загального фонду державного бюджету на 24,6 млрд. грн., в т.ч. за рахунок коштів від продажу 3G-ліцензій 8,8 млрд грн (про що вказано у пояснювальній записці до законопроекту), пропонується збільшити показники доходів державного бюджету на 2015 рік порівняно із затвердженими показниками /із змінами/ за такими платежами, зокрема податок на додану вартість – на 7,68 млрд грн або на 4,5%, з них:

– ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 11,38 млрд грн або на 12% (у т.ч. за загальним фондом збільшення на 12,88 млрд грн та за спеціальним фондом зменшення на 1,5 млрд грн);

– ПДВ з ввезених на територію України товарів – на 3,3 млрд грн або на 2,4%.

Водночас, пропонується збільшити:

 • бюджетне відшкодування ПДВ на 7 млрд грн або на 12%;
 • податок на прибуток підприємств – на 1 млрд грн або на 2,8%;
 • ввізне мито – на 3,82 млрд грн або на 11,4%;
 • податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (разом) – на 0,27 млрд грн або на 0,6%;
 • неподаткові надходження – на 1,5 млрд грн (з них 0,8 млрд грн по пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності).

При цьому, законом також збільшено на 1,2 млн. грн. надходження судового збору до спеціального фонду державного бюджету. Водночас, пропонується розширити цільове спрямування коштів судового збору, а саме спрямувати їх на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, як це передбачено частиною третьою статті 9 Закону України «Про судовий збір».

Оскільки прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, законом передбачено збільшення відповідних видатків державного бюджету, зокрема:

– на виплати:

 • пенсій – на 3.861,5 млн грн (з них 2.654,4 млн грн - на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України);
 • допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи – на 598,7 млн грн;
 • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – на 19 млн грн;

– на підвищення розміру стипендій аспірантам, клінічним ординаторам та докторантам навчальних закладів та наукових установ у зв’язку із змінами умов оплати праці – на 22 млн грн;

– обсяги освітньої субвенції – на 1.603,4 млн грн, медичної субвенції – на 1.407,7 млн грн та субвенції на підготовку робітничих кадрів – на 205,7 млн грн.

Крім того, на здійснення підвищення з 1 вересня на 13% мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій, соціальних стипендій учням професійно-технічних і студентам вищих навчальних закладів передбачено 256 млн грн по державному та місцевих бюджетах.

Поряд з тим, додатково:

– збільшено на 988,5 млн. грн. відповідні видатки для фінансове забезпечення невідкладних потреб на оборону і безпеку держави, у тому числі пов’язаних із проведенням антитерористичної операції;

– відновлено видатки у сумі 200 млн грн на придбання цифрових мамографів і ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, які були виключені Законом № 648;

– збільшено обсяг резервного фонду державного бюджету на 300 млн. грн. з метою оперативного реагування на ліквідацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» законопроектом за рахунок перерозподілу бюджетних призначень встановлюються бюджетні призначення новоутвореним органам виконавчої влади – Державній регуляторній службі (з визначенням її головним розпорядником коштів державного бюджету), Державній службі з питань праці та Державній службі з безпеки на транспорті (з визначенням їх відповідальними виконавцями бюджетних програм), а також виключаються бюджетні призначення органам виконавчої влади, які ліквідовуються, - Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті та Державній інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті.

Виходячи із задекларованої мети закону, встановлено загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 182,4 млрд. грн. із збільшенням на 6,5 млрд. грн. (або на 3,7%) порівняно з показниками, затвердженими Законом (із змінами).

Законом також встановлено за загальним фондом державного бюджету у сумі 4,8 млрд. грн. субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Згідно з передбаченою законом новою статтею 33 Закону дозволяється органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Четверг, 24 Сентябрь, 2015

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов