Обновления программ электронной отчетности.

Арт-звіт Плюс версія 5.2.6

]]>Скачать Арт-звит плюс]]>
 

Изменения в версии 5.2.6: 

Додано функціонал:

Інтеграція з системою документообігу "Арт-офіс" в частині підписання/обміну первинними документами

Нові форми звіту з ЄСВ:

Оновлено шаблони звітних форм для щомісячного звіту з ЄСВ

Підключено до гр. 12-14 таблиці 5 (чар-код звіту J/F3040512) довідник "Класифікатор професій"

Реалізовано відображення нової форми звіту з ЄСВ у табличному режимі

Реалізовано конвертацію звіту з ЄСВ старої 11-ї версії в нову 12-ту версію

Реалізовано автоматичне заповнення таблиці 5 (чар-код звіту J/F3040512) на основі довідника співробітників

Реалізовано автоматичне заповнення таблиці 1 (чар-код звіту J/F3040112) на основі даних таблиці 6 (чар-код звіту J/F3040612)

Оновлено механізм імпорту даних в форматі DBF до звіту ЄСВ з урахуванням оновленої структури форм 

Реалізовано автоматичне заповнення таблиці 1 та переліку таблиць для звіту F3000512 - Додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (ФОП)

Інший функціонал:

Внесені відповідні зміни в автоматичне заповнення звіту J/F0500105 - 1 ДФ. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб на основі нових версій таблиць звіту з ЄСВ (J/F3040512 та J/F3040612)

Додано календар бухгалтера для контролю термінів подачі звітності до контролюючих органів

Реалізовано створення звіту F/J3001001 - Повідомлення про прийняття працівника на роботу тільки у поточному періоді

Реалізовано можливість автоматичного створення звіту J/F1391103 - Заява про реєстрацію електронного цифрового підпису у разі зміни/реєстрації нових ключів бухгалтера та інших працівників

Доопрацьовано імпорт ПН/РК, сформованих в сторонньому ПЗ

Доопрацьовано перевірки для поля "Телефон" майстра створення підприємства

Доопрацьовано відображення номеру телефону для поля "Телефон" в параметрах підприємства

Оновлено кореневі сертифікати АЦСК Енергоринок

Оновлено common_types від 03.08.2018

------------------------------------------------

Довідники:

Оновлено довідник "Класифікатор професій"

Додано довідник "Військові звання"

Оновлено довідник "Категорії застрахованої особи"

------------------------------------------------

Додано форми ДФСУ:

F/J3000412 - Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)

F/J 3040112 - Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску;

J3040212 - Таблиця 2 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

J3040312 - Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

F/J 3040412 - Таблиця 4 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

F/J 3040512 - Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F/J 3040612 - Таблиця 6 Додатка 4. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F/J 3040712 - Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

J3040812 - Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною - інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80 - річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків - вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

J3040912 - Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

F3000512 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Форма № Д5 (річна) (Додаток 5)

F3050112 - Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

F3050412 - Таблиця 2 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F3005112 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Форма № Д5 (річна) (Додаток 5)

F3051112 - Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

F3051412 - Таблиця 2 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F3000612 - Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати. Форма №Д6 (річна) (Додаток 6)

F3060112 - Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F3060212 - Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком

F3060312 - Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

F/J 3000712 - Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Форма №Д7 (місячна) (Додаток 7)

F/J 3070112 - Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

Додано форми ДССУ:

S0700611 - 1-ціни (електроенергія) (піврічна). Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам

S0700551 - 1-ціни (газ) (піврічна). Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам

Змінено форми ДФСУ:

J0200520/F0200420 - Додаток 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість

J/F3040611 - Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

J0902203 - Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

J0902303 - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)         

J0902803 - Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом                       

J0902603 - Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

J0902703 - Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

J0903701 - Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

F/J1412304 - Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків – Додаток 1 до Порядку

F/J1312302 - Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F/J1413302 - Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків - Додаток 2 до Порядку

]]>Скачать Арт звіт плюс 5.2.6 + дополнительные компоненты]]>

]]>Скачать Арт звіт плюс 5.2.6 без дополнительных компонентов ]]>

]]>Утилита для терминального сервера]]>

Загрузить отдельно дополнительные программы, необходимые для работы Арт-звит плюс:
Ключевые слова: