Обновления программ электронной отчетности.

Електронні сервіси ДФС

Державна фіскальна служба України пропонує платникам скористатись електронними сервісами.

Електронні сервіси, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС

Електронний кабінет платника податків

- Подання податкової звітності в - електронному вигляді

- Розрахунки з бюджетом

- Податковий календар

- Облікові дані

]]>http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/]]>

]]>PublishedApp.aspx]]>

Дані Реєстру платників ПДВ

- Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником ПДВ

]]>http://sfs.gov.ua/reestr_new]]>

Анулювання реєстрації платника ПДВ

- Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо анулювання реєстрації платника ПДВ

]]>http://sfs.gov.ua/anulir_new]]>

Митна статистика

- Зведені дані митної статистики зовнішньої торгівлі України

]]>http://sfs.gov.ua/ms/]]>

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

- Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету

]]>http://sfs.gov.ua/businesspartner]]>

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

- Запитання – відповіді з Бази знань

- Нормативні та інформаційні документи

- Письмові консультації

- Коментарі та пропозиції, актуальні запитання

]]>http://zir.minrd.gov.ua/]]>

Антикорупційний сервіс "Пульс"

- Можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС

]]>http://sfs.gov.ua/others/puls-]]>

Заповнення декларації громадянами

- Заповнення декларацій про майновий стан і доходи фізичними особами - підприємцями та громадянами

]]>http://sfs.gov.ua/incomedecl]]>

Реєстр платників єдиного податку

- Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником єдиного податку

]]>http://www.sfs.gov.ua/rpep]]>

Акредитований центр сертифікації ключів

- Надання послуг електронного цифрового підпису

]]>http://acskidd.gov.ua/]]>

Електронна звітність

]]>Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"]]>

]]>Підтримка користувачів]]>

]]>http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/]]>

Електронна митниця

- Інформація щодо багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

]]>http://sfs.gov.ua/baneryi/]]>

]]>mitne-oformlennya/]]>

]]>subektam-zed/elektronna-mitnitsya/]]>

Реєстр страхувальників

- Дані про взяття на облік платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва

]]>http://sfs.gov.ua/esv]]>

Дані про взяття на облік платників податків

-  Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо обліку в органах ДФС

]]>http://sfs.gov.ua/datao]]>

Інформація про РРО

-  Отримання інформації щодо реєстрації конкретного РРО в органах ДФС

]]>http://sfs.gov.ua/rro]]>

Інформація про КОРО

-  Отримання інформації щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій в органах ДФС

Електронні сервіси, які надаються через "Єдине вікно подання електронної звітності"

Перелік сервісних запитів

Код форми*

- Реєстраційна заява платника ПДВ

]]>J1310105]]>

]]>F1310105]]>

- Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ

]]>J1310401]]>

]]>F1310401]]>

- Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, як покупцю так і продавцю

]]>J1300103]]>

]]>F1300103]]>

]]>J1301402]]>

]]>F1301402]]>

- Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

]]>J1400103]]>

]]>F1400103]]>

]]>J1401402]]>

]]>F1401402]]>

- Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ

]]>J1301701]]>

]]>F1301701]]>

- Витяг з реєстру платників ПДВ

]]>J1401701]]>

]]>F1401701]]>

- Запит щодо отримання довідки з Реєстру платників ПДВ

]]>J1300404]]>

]]>F1300404]]>

- Довідка з Реєстру платників ПДВ

]]>J1400404]]>

]]>F1400404]]>

- Заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів

]]>J1300304]]>

]]>F1300304]]>

- Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

]]>J1400304]]>

]]>F1400304]]>

- Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

]]>F1301801]]>

- Відповідь на запит від про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій

 

 

]]>F1401801]]>

Електронні сервіси для платників податків в системі електронного адміністрування ПДВ:

- Запит щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1301205

F1301205

- Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

J1401205

F1401205

- Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів

J1301302

F1301302

- Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

J1401302

F1401302

- Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

J1301902

F1301902

- Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

J1401902

F1401902

*J – юридична особа, F – фізична особа

Крім цього запроваджено:

- Укладання договорів з територіальними органами ДФС "Про визнання електронних документів" в електронній формі.

- Опрацювання електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах.

- Інформаційні повідомлення про заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів).

- Інформаційні повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками.

- Інформаційні повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

- Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ.

- Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість.

- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Источник: ]]>http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/]]>

Похожие материалы

 • Как заполнять налоговые накладные по обновленному Налоговому кодексу Украины: разъяснение и видео от ДФС

  ДФС опубликовали новое письмо с информацией о том, как заполнять налоговые накладные по обновленному НКУ, а также интересный видео материал об особенностях их составления (в части заполнения кода товара согласно УКТ_ЗЕД и кода услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг, начиная с 1 января 2017 года)
   

 • Проверка контрагента по открытым реестрам

  В настоящий момент существует огромное количество ресурсов, на которых вам предложат информацию и данные о контрагентах в кратчайшие сроки. 

  А в этой статье показано, как получить данные без лишних затрат времени и денег по октрытым в сети Интернет государственным реестрам и базам. 

  Всем известно, что успешный бизнес зависит от того, насколько благонадежен тот или иной контрагент. Конечно же лучше обезопасить свои денежные средства заранее, тем более, что контрагент тоже, скорее всего, вас проверит. 

 • Новые формы НДС-отчетности

  Новые формы отчетности по НДС, о скором появлении которых мы предупреждали, наконец утверждены приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21 и опубликованы в субботнем номере газеты "Урядовий кур'єр" от 30.01.2016 г.

  В частности, утверждены формы:

  - налоговой декларации по НДС;

  - уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок;

  - расчета налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.

 • Новая отчетность по НДС впервые подается за август 2016 года

  Сотрудники ГНСУ в письме от 22.07.2016 г.. № 24830/7 / 99-99-15-03-02-17 сообщили, отчетность по НДС с учетом изменений, внесенных приказом от 25.05.2016 № 503, впервые подается:

  • месячная отчетность - запериод август 2016 года (предельный срок подачи 20.09.2016 г..)
  • квартальная - IV квартал 2016 года (предельный срок подачи 10.02.2017 г.).

  Что касается непосредственно изменений, налоговики отметили, что в приложении 5 (Д5) из таблицы 1 исключены строки «300000000000» и «500000000000», а из таблицы 2 - строка "всего по основной ставке и ставке 7%".