НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ 2021

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Скачать последнюю редакцию налогового кодекса 2021 года

Занатажити ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2020-2021 у форматі pdf або читати онлайн

Скачать Налоговый Кодекс Украины на русском языке в формате pdf или читать онлайн

Скачать Налоговый Кодекс Украины в формате doc для чтения в MS Word

Прочитать налоговой кодекс Украины онлайн, по разделам: 

На українській мові:

]]>Розділ I. Загальні положення. Стаття 1 – 39]]>

]]>Розділ II. Адміністрування податків, зборів, платежів. Стаття 40 – 132]]>

]]>Розділ III. Податок на прибуток підприємств. Стаття 133 – 142]]>

]]>Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб. Стаття 162 – 179]]>

]]>Розділ V. Податок на додану вартість. Стаття 180 – 211]]>

]]>Розділ VI. Акцизний податок. Стаття 212 – 233]]>

]]>Розділ VIII. Екологічний податок. Стаття 240 – 250]]>

]]>Розділ IX. Рентна плата. Стаття 251 – 258]]>

]]>Розділ XII. Податок на майно. Стаття 265 – 289]]>

]]>Розділ XIV. Спеціальні податкові режими. Спрощена система оподаткування: єдиний податок для юридичної або фізичної особи. Стаття 291 – 300]]>

]]>Розділ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції. Стаття 335 – 340]]>

]]>Розділ XVIII-1. Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист. Стаття 341 – 346]]>

]]>Розділ XVIII-2. Податкова міліція. Стаття 348 – 357]]>

]]>Розділ XIX. Прикінцеві положення]]>

]]>Розділ XX. Перехідні положення]]>

На русском: 

Раздел I «]]>Общие положения]]>»

Раздел II «]]>Администрирование налогов, сборов, платежей]]>»

Раздел III «]]>Налог на прибыль предприятий]]>»

Раздел IV «]]>Налог на доходы физических лиц]]>»

Раздел V «]]>Налог на добавленную стоимость]]>»

Раздел VI «]]>Акцизный налог]]>»

Раздел VII «]]>Сбор за первую регистрацию транспортного средства]]>»

Раздел VIII «]]>Экологический налог]]>»

Раздел IX «]]>Рентная плата]]>»

Раздел X «]]>Рентная плата за нефть, природный газ и газовый конденсат добываемые, в Украине]]>»

Раздел XI «]]>Плата за пользование недрами]]>»

Раздел XII «]]>Налог на имущество]]>»

Раздел XIII «]]> ________ ]]>»

Раздел XIV «]]>Специальные налоговые режимы]]>»

Раздел XV «]]>Сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины]]>»

Раздел XVI «]]>Сбор за специальное использование воды]]>»

Раздел XVII «]]>Сбор за специальное использование лесных ресурсов]]>»

Раздел XVIII «]]>Особенности налогообложения налогоплательщиков в условиях действия соглашения о разделе продукции]]>»

Разделы XVIII1, XVIII2 «]]>Должностные лица контролирующих органов и их правовая и социальная защита», «Налоговая милиция]]>»

Разделы XIX, XX«]]>Заключительные и переходные положения]]>»

]]>Закон N 2756-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины»]]>

Вторник, 20 Апрель, 2021

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов