Основания для расторжения договора о признании электронных документов

На депутатский запрос о правомерности расширения территориальными отделениями ДФС перечня оснований, по которым договор о признании электронных документов может быть расторгнут в одностороннем порядке (со стороны контролирующего органа) ГФСУ предоставила ответ Договор может разрываться только по двум причинам, таких как:

  • непредоставление плательщиком нового усиленного сертификата открытого ключа;
  • изменение места регистрации плательщика.

Это указано в следующем письме:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 21.06.2016 р. № 1532/2/99-99-06-07-10

Щодо законності вимог територіальних органів державної фіскальної служби в частині

Державною фіскальною службою України розглянуто інформацію, викладену в Вашому запиті <…>, який надійшов із листом Верховної Ради України<…>.

Порядок укладання договору про визнання електронних документів (далі – Договір) між платниками податків та контролюючими органами визначено Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 320/15011 (далі – Інструкція).

Текст примірного договору про визнання електронних документів зазначено у додатку 1 Інструкції.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Орган ДФС має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни платником місця реєстрації (пункт 4 розділу 6 додатка 1 до Інструкції).

Усі звернення платників податків, які надійшли на розгляд ДФС із зазначеного питання, було досліджено, опрацьовано та вжито заходів із врегулювання непорозумінь, про що заявників поінформовано у встановлений законодавством термін.

Голова

Р.М. Насіров

Среда, 20 Июль, 2016

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов