Порядок повідомлення органам ДФС про прийняття працівника на роботу

Цитати Віталія Леонідовича Лушникова по теме "Порядок повідомлення органам ДФС про прийняття працівника на роботу" к вебинару от 18.09.2015 

Кабінет міністрів України постановою від 17.06.2015 N 413 визначив, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи ФОП-СГД до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  • засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Державною фіскальною службою України розроблено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (за версією чинною на дату подання повідомлення), яке розповсюджується на безоплатній основі, зокрема розміщено в розділі «Платникам податків про електронну звітність» офіційного веб - порталу Державної фіскальної служби України (]]>http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/]]>).

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Повідомлення, надане за формою, іншою, ніж зазначена в Постанові КМУ № 413 вважається таким, що не надавалося.]]>http://ck.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/215783.html]]>

Формою Повідомлення про прийняття працівника на роботу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі – Повідомлення), передбачено заповнення, зокрема гр. 8 «Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу» та гр. 9 «Дата початку роботи».

Зазначені графи на паперових носіях та в електронній формі заповнюються у форматі «ддммрррр», де:

  • «дд» - двозначне число, що означає календарний день у місяці;
  • «мм» - двозначне число, що означає місяць року;
  • «рррр» - чотири цифри числа року.

Так, зокрема дата «3 серпня 2015 року» в гр. 8 та гр. 9 Повідомлення заповнюється як «03082015».

Слід зазначити, що чинне законодавство не містить ніяких кардинальних відмінностей в процедурі оформлення працівника при працевлаштуванні за сумісництвом або за основним місцем роботи. При працевлаштуванні за сумісництвом особа повинна подати документи згідно із звичайним переліком, окрім трудової книжки, яка ведеться тільки за основним місцем роботи (п. 1.1 Інструкцій про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом від 29.07.93 р. № 58).

Таким чином, як і у випадку з працевлаштуванням за основним місцем роботи, обов'язковим є повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування і реалізації державної політики по адмініструванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (органів державної фіскальної служби) про прийом на роботу за сумісництвом.

Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі – Постанова № 413) було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), яка містить положення щодо укладення трудового договору. Укладення договорів цивільно-правового характеру не регулюється ст. 24 КЗпП. Таким чином, при заключенні договору цивільно-правового характеру, не потрібно направляти повідомлення про прийняття на роботу до ДПІ.

Додатково повідомляємо, що повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до територіальних органів Державної фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою вважаються такими, що не подавалися.

Порушення порядку повідомлення про прийняття на роботу працівників відносяться до порушень трудового законодавства, і, відповідно належить до компетенції Мінсоцполітики. 

Источник: ]]>http://ck.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/215783.html]]>

Вторник, 22 Сентябрь, 2015

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов