Сроки давности для корректировки отчетности по ЕСВ и НДФЛ: разъяснение ГФСУ

ГФСУ в ]]>письме от 30.09.2015 г. № 22474/10/28-10-06-11]]> разъяснила вопрос корректировки отчетности по ЕСВ и по НДФЛ за период 2010 - 2012  гг.


Налоговики отметили, что представление налоговым агентом налогового расчета по ф. № 1ДФ за периоды, по которым истек срок исковой давности (1095 дней), НКУ не предусмотрено.


Стосовно уточнення інформації у ]]>формі № 1ДФ]]> податківці наголосили: контролюючий орган, окрім випадків, визначених п. 102.2 ПКУ, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання.


Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному чи судовому порядку (п. 102.1 ПКУ).


У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової деклараціїконтролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів із дня подання уточнюючого розрахунку.


Отже, подання податковим агентом форми № 1ДФ за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), ПКУ не передбачено.


Щодо звіту з ЄСВ — обмежень стосовно періодів, за які роботодавець має право подавати уточнюючий звіт із метою виправлення самостійно виявлених недостовірних відомостей,чинним законодавством не передбачено.

Среда, 14 Октябрь, 2015

Возможно вас заинтересует:

Материал подготовил Леонид Кузнецов